Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 21:27

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει στις 25 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει στις 25 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας στις 6 το απόγευμα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί των με ΓΑΚ 26212/2020 και 28235/2020 και ΕΑΚ 768/2020 και 828/2020 αγωγών υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. και ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πρέβεζας ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
  2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».
  3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 15/2021 (ΑΔΑ:Ψ948ΩΞΧ-9Ι8), Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Πρέβεζας.
  4. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της ∆ημοτικής Αρχής, ετών 2019-2020, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006.
  5. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Πρέβεζας, για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας (ΚΕΠΡΟΝΑΠ).
  6. Επιχορήγηση του Συλλόγου Φιλαρμονική Πρέβεζας «ΟΡΦΕΥΣ».
  7. 6 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.
  8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

Προηγούμενο Άρθρο

Η Θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ παρουσιάζει τις Τρωάδες του Ευριπίδη

Επόμενο Άρθρο

Ι. Ν. Αγ. Βασιλείου: Θείες λειτουργίες εβδομάδας (22-28 Αυγ. 2021)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...