Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, 17:50

Μετά τον χλοοτάπητα δημοπρατείται και το κλειστό του Δημοτικού Σταδίου

Με την προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας και μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, ξεκινά ο διαγωνισμός για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» που πραγματοποιεί ο Δήμος Πρέβεζας με εκτιμώμενη αξία 446.857,77€ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο θα γίνει με χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την σχετική διακήρυξη.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2021, ενώ ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10ο Δεκεμβρίου από την αρμόδια Ε.Δ του Δήμου Πρέβεζας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Προηγούμενο Άρθρο

Σύλλογος Εστίασης Πάργας: Συμμετέχει στην Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 16/11

Επόμενο Άρθρο

Νέος πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Λ.ΦΟ. Πρέβεζας ο Αποστόλης Σταυρίδης

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...