Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 13:56

Λαϊκή Συσπείρωση Πρέβεζας: Η τοποθέτηση μας για την οδική σύνδεση μονάδας βιοαερίου τον Ωρωπό και κατάθεση πρότασης

Η λαϊκή συσπείρωση Πρέβεζας, θεωρεί πως το ζήτημα της οδικής σύνδεσης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, είναι μια δευτερεύουσα πτυχή ενός πολύ σοβαρού θέματος με πολιτικές, οικολογικές και υγειονομικές διαστάσεις. Το αν μια επιχείρηση θα συνδεθεί οδικά με την προσκείμενη οδό είναι κάτι που κατά την γνώμη μας δεν πρέπει καν να απασχολεί το δημοτικό συμβούλιο. Είναι ένα ζήτημα καθαρά τεχνικής φύσεως και άλλωστε ως τέτοιο αντιμετωπίστηκε σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο από όλες τις παρατάξεις όταν συζητήθηκε πριν λίγους μήνες η οδική σύνδεση της παρακείμενης μονάδας. 

Αυτό που θα πρέπει όμως να απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο είναι πως ο νευραλγικός κλάδος της ενέργειας γίνεται και στην περιοχή μας πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό την κερδοφορία. Συμφωνούμε με αυτό;; Η Λαϊκή συσπείρωση Πρέβεζας δηλώνει απερίφραστα πως διαφωνεί. Θεωρεί πως η ενέργεια, ως στρατηγικός κλάδος δεν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια επενδυτών αλλά θα πρέπει να είναι υπό κρατικό έλεγχο και να εντάσσεται σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. 

Αυτό που θα πρέπει να απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο είναι αν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή από αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αν θα υπάρχει επίπτωση στην υγεία των κατοίκων του Ωρωπού, αν θα επιβαρυνθεί η ποιότητα ζωής τους από πιθανή δυσοσμία. Ρωτήθηκε άραγε το χωριό; Ρωτήθηκε η τοπική Κοινότητα αν συμφωνεί με την λειτουργία τέτοιων εργοστασίων; Δεν ρωτήθηκε ποτέ. 

Προβλέπεται από το πολεοδομικό σχέδιο η συγκεκριμένη περιοχή του Ωρωπού να γίνει βιομηχανική ζώνη; Φυσικά και όχι. Η περιοχή αυτή έχει καθοριστεί για κτηνοτροφικές δραστηριότητες. 

Η Λαϊκή συσπείρωση Πρέβεζας απαντά με σαφήνεια πως για όλους τους παραπάνω λόγους αντιτάσσεται σε τέτοιου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή του Ωρωπού και καταθέτουμε ως πρόταση αντιπαραθετικά με το θέμα της οδικής σύνδεσης να πάρει θέση το δημοτικό συμβούλιο για το αν εγκρίνει την λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων στον Ωρωπό. Καταθέτουμε αυτή την πρόταση μαζί με τις θέσεις μας ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια στον δημόσιο διάλογο τόσο η θέση του οργάνου, όσο και οι θέσεις των παρατάξεων ξεχωριστά. 

Πριν όμως καταθέσουμε την πρόταση μας στο Προεδρείο προς ψήφιση, θα κάνουμε και μερικές ακόμα επισημάνσεις που τις θεωρούμε χρήσιμες. 

Η τοποθεσία που επιλέχθηκε να γίνουν αυτές οι επιχειρήσεις, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έγινε με ορθολογικά κριτήρια αλλά με όρους κόστους-οφέλους. Συγκεκριμένα, ενώ θα περίμενε κανείς αυτά τα εργοστάσια να γίνουν σε περιοχές που θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πρώτη ύλη (βιοαπόβλητα), δηλαδή κοντά σε χοιροτροφικές μονάδες, πτηνοτροφεία κτλ επιλέχθηκε να γίνει μακριά από αυτές. Αυτό συνέβη, σύμφωνα με την παραδοχή και των επιχειρηματιών, γιατί στην περιοχή του Ωρωπού υπήρχε δυνατότητα σύνδεσης των επιχειρήσεων αυτών με το δίκτυο  της ΔΕΗ. Δηλαδή με λίγα λόγια αντί να φτιαχτούν οι επιχειρήσεις αυτές κοντά σε μονάδες που θα τους προσφέρουν πρώτη ύλη και να πάει εκεί η ΔΕΗ να τους δημιουργήσει σύνδεση, έγινε ακριβώς το αντίθετο! Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι να μεταφέρονται τα βιοαπόβλητα με βυτία, από εκεί που παράγονται και να αυξάνεται σημαντικά  ο κίνδυνος περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε περίπτωση ατυχήματος. Επίσης, ενώ προκύπτει και από τις περιβαλλοντικές μελέτες των επιχειρήσεων, έμμεση παραδοχή πως δεν έπρεπε αυτά τα εργοστάσια να φτιαχτούν εκεί, επιλέχθηκε αυτό το μέρος για τον επιπλέον λόγο πως σε αυτή την περιοχή η γη έχει ευτελή εμπορική αξία. Η συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση είναι χαρακτηριστική του άναρχου τρόπου με τον οποίο στήνεται η καπιταλιστική «ανάπτυξη». Ανάπτυξη, που δεν λαμβάνει υπ όψιν τις πραγματικές ανάγκες, ούτε της ίδιας της παραγωγής ούτε και του πληθυσμού της περιοχής αλλά έχει ως μοναδική κινητήρια δύναμη  το επιχειρηματικό κέρδος. 

Μια άλλη διαπίστωση που κάνουμε είναι πως ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ένας σφοδρός πόλεμος ο οποίος προσχηματικά επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα όμως γίνεται για τις πρώτες ύλες! Συγκεκριμένα, επειδή η παραγωγή βιοαποβλήτων  της περιοχής, δεν επαρκεί να τροφοδοτήσει και τα δύο εργοστάσια, υπάρχει κίνδυνος όταν λειτουργήσουν και τα δύο να μην μπορούν να μην είναι οικονομικά βιώσιμα. Έτσι λοιπόν, επιχειρεί η μία εταιρία να εξουδετερώσει την άλλη, ώστε να διασφαλίσει την βιωσιμότητα της. Κατά την γνώμη μας, το Δημοτικό συμβούλιο δεν πρέπει να έχει ούτε έμμεση εμπλοκή σε αυτή την διένεξη, αν θέλει στοιχειωδώς  να προασπίζει τα λαϊκά συμφέροντα. Γι αυτό και καλούμε το σώμα να υιοθετήσει την πρόταση της Λαϊκής συσπείρωσης. 

Τέλος, να κάνουμε και μία ακόμα επισήμανση με αφορμή τα όσα ακούστηκαν για αντισταθμιστικά οφέλη που μπορεί αποκομίσει το χωριό από τις συγκεκριμένες επενδύσεις. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά και όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν   ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο, πουλάνε στην ΔΔΗΕ το ρεύμα που παράγουν σε πολλαπλάσια τιμή από αυτή που η ίδια η ΔΕΗ το παράγει με λιγνίτη. Όλο αυτό το επιπλέον κόστος μετακυλύετε προφανώς στον καταναλωτή οποίος είναι αυτός που τελικά πληρώνει από την τσέπη του τις ΑΠΕ επενδύσεις. 

Κλείνοντας, θέλουμε να ανακοινώσουμε στο σώμα πως επειδή στον Ωρωπό συζητείται πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα και επειδή οι κάτοικοι του Ωρωπού δεν ρωτήθηκαν ποτέ, σκοπεύουμε πού σύντομα να προκαλέσουμε συζήτηση με αυτό το θέμα ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στους κατοίκους της περιοχής να τοποθετηθούν αλλά και να ενημερωθούν τόσο για τις θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης    όσο και για τις τοποθετήσεις των άλλων παρατάξεων     

Πρέβεζα 05/08/2020    

Προηγούμενο Άρθρο

ΠΑΣ Πρέβεζα: Ανανέωση συνεργασίας με Γιώργο Φερεντίνο

Επόμενο Άρθρο

Ο φακός της ΕΡΤ-3 ξανά στην παραλία της Πρέβεζα

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...