Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, 14:14

Κώστας Μπάρκας: Σε «ομηρεία» οι διοικητικοί υπάλληλοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) από τους χειρισμούς του Υπουργείου Παιδείας

Τη χρονίζουσα εκκρεμότητα της προβλεπόμενης από τα σχετικά Νομοθετήματα κατανομής των οργανικών θέσεων των διοικητικών υπαλλήλων στα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ), αναδεικνύει με Αναφορά του προς την Υπουργό Παιδείας ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας. Συνέπεια της εν λόγω εκκρεμότητας είναι το γεγονός ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι των Κ.Ε.Σ.Υ, να στερούνται του εκ του Νόμου απορρέοντος δικαιώματος οποιασδήποτε υπηρεσιακής τους μεταβολής, όπως για παράδειγμα, μετάθεσης, απόσπασης, μετάταξης σε ανώτερο κλάδο κ.τ.λ., αντιμετωπίζοντας έναν ιδιότυπο, αδικαιολόγητο και πέραν πάσης λογικής αποκλεισμό. Να σημειωθεί ότι αιτήσεις που αφορούν στις παραπάνω μεταβολές έχουν υποβληθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2018 χωρίς καμία εξέλιξη, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των εργαζόμενων.

Τη συγκεκριμένη δυσάρεστη κατάσταση αντιμετωπίζουν μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι των Κ.Ε.Σ.Υ, διότι η κατανομή των θέσεων του συνόλου του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ έχει ήδη υλοποιηθεί με σχετικές αποφάσεις της πολιτείας. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αναδειχθεί πολλαπλώς από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) κατά τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η εκκρεμότητα για τους διοικητικούς υπαλλήλους των Κ.Ε.Σ.Υ παραμένει.

Ακολουθεί η κατατεθείσα Αναφορά του κ. Μπάρκα:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Σε «ομηρεία» οι διοικητικοί υπάλληλοι των Κ.Ε.Σ.Υ λόγω της εκκρεμότητας της μη κατανομής των οργανικών θέσεων»

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Μπάρκας Κωνσταντίνος καταθέτει προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 111-25/01/2021 Επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π), με την οποία επισημαίνεται η χρονίζουσα εκκρεμότητα της κατανομής των οργανικών θέσεων των διοικητικών υπαλλήλων στα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ), όπως αυτές έχουν προβλεφθεί από τον ιδρυτικό τους Νόμο (4547/2018, άρθρο 9,§1δ- ΦΕΚ 102/ τ. A’/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 204 § 9 του Ν. 4610/2019- ΦΕΚ 70/τ. Α’/2019). Συνέπεια της εν λόγω εκκρεμότητας είναι το γεγονός ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι των Κ.Ε.Σ.Υ, να στερούνται του εκ του Νόμου απορρέοντος δικαιώματος οποιασδήποτε υπηρεσιακής τους μεταβολής, όπως για παράδειγμα, μετάθεσης, απόσπασης, μετάταξης σε ανώτερο κλάδο κ.τ.λ., αντιμετωπίζοντας έναν ιδιότυπο, αδικαιολόγητο και πέραν πάσης λογικής αποκλεισμό. Να σημειωθεί ότι αιτήσεις που αφορούν στις παραπάνω μεταβολές έχουν υποβληθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2018 χωρίς καμία εξέλιξη, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των εργαζόμενων. Επιπλέον, τίθεται ζήτημα ισότιμης αντιμετώπισης των υπαλλήλων σε μια υπηρεσία από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς τη συγκεκριμένη δυσάρεστη κατάσταση αντιμετωπίζουν μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι των Κ.Ε.Σ.Υ, διότι η κατανομή των θέσεων του συνόλου του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ πραγματοποιήθηκε με το ΦΕΚ 3233/τΒ΄/7-8-2018. Ακολούθησε, σε εφαρμογή αυτού, η μεταφορά των θέσεών τους από ΚΕΔΔΥ σε Κ.Ε.Σ.Υ με τα ΦΕΚ 5556/τΒ/11-12-2018 και 5818/τΒ/24-12-2018 αντιστοίχως για εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και απρόσκοπτα πλέον πραγματοποιούνται όλες οι υπηρεσιακές τους μεταβολές. Αντίθετα, για τους διοικητικούς υπαλλήλους υπήρξε μεν, στις 6/6/2019 με το ΦΕΚ 2116/2019 τ. Β΄, η μεταφορά από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΣΥ, όμως άνευ κατανομής των 71 κενών οργανικών θέσεων των ΚΕΣΥ κατά κλάδο.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αναδειχθεί πολλαπλώς από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) κατά τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, όμως η εκκρεμότητα παραμένει.

Επισυνάπτεται η Επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Επιστολής, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

Αθήνα 18.02.2021

Ο καταθέτων  Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Προηγούμενο Άρθρο

Ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης από τη δράση «e-Λιανικό»

Επόμενο Άρθρο

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (22-28/02/2021)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...