Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 9:59

Κώστας Μπάρκας: Πότε θα ασχοληθεί σοβαρά η κυβέρνηση με τα προβλήματα των ΤΟΕΒ του Νομού Πρέβεζας;

Ερώτηση προς τους τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Πρέβεζας, κατέθεσε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.

Κύρια αιτία, η απουσία διακανονισμού των οφειλών προς τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να επικρέμαται καθημερινά η απειλή διακοπής του ρεύματος στα αντλιοστάσια, με δραματικές συνέπειες για τις καλλιέργειες, ειδικά σε μια περίοδο που είναι υπαρκτός ο κίνδυνος των πλημμυρών. Ουσιαστικά οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ, όχι μόνο στον Νομό Πρέβεζας, βρίσκονται διαρκώς με τον κίνδυνο, είτε να μην έχουν νερό το καλοκαίρι, είτε να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πλημμύρες στα χωράφια, λόγω του κομμένου ρεύματος στα αντλιοστάσια. Παράλληλα, η μη ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΗ έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ενταχθούν, ακόμη κι αν έχουν, ή προετοιμάζονται για να έχουν, πλήρη και ώριμα προς ένταξη σε Κοινοτικά Προγράμματα έργα. Παρά το γεγονός, ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει κατά καιρούς δεσμεύσεις πόρων για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ της χώρας, όπως για παράδειγμα, τη λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων για την ηλεκτροδότησή τους, εντούτοις αντίστοιχες ανακοινώσεις παραμένουν «κενό γράμμα», αφού για να ενταχθούν σε αντίστοιχα προγράμματα θα πρέπει, ως προϋπόθεση, να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ. Από την πλευρά τους οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών προς τη ΔΕΗ, ώστε και να καταβληθούν οι οφειλές και οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ να μπορέσουν να υλοποιήσουν κρίσιμες επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Να σημειωθεί, ότι τουλάχιστον για φέτος η κατάσταση για τον αγροτικό κόσμο και όχι μόνο θα είναι πολύ δύσκολη, διότι στις συσσωρευμένες οφειλές των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προστίθεται η αλματώδης αύξηση των ενεργειακού κόστους, με τον υπερδιπλασιασμό του τιμολογίου του αγροτικού ρεύματος και την εξαίρεση από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» των καταναλώσεων Μέσης Τάσης, άρα της μεγάλης πλειονότητας των αγροτικών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρδευτικών και των αντλιακών συγκροτημάτων. Σε μια περίοδο, λοιπόν, που αναμένεται σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των αγροτών, με την κυβέρνηση να παραμένει θεατής, η αύξηση του κόστους ενέργειας θα προσθέσει νέες οφειλές προς τη ΔΕΗ.

Ο κ. Μπάρκας καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε οι ΓΟΕΒ/ ΤΟΕΒ του Νομού Πρέβεζας να μην απειλούνται καθημερινά με διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, σε μια κατεύθυνση ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση:

Αθήνα, 20/10/2021

Ερώτηση

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

– Περιβάλλοντος και Ενέργειας

– Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Η απουσία κυβερνητικού σχεδιασμού οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Πρέβεζας»

Σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία τους βρίσκονται οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) του Νομού Πρέβεζας. Αιτία, η απουσία διακανονισμού των οφειλών προς τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να επικρέμαται καθημερινά η απειλή διακοπής του ρεύματος στα αντλιοστάσια, με δραματικές συνέπειες για τις καλλιέργειες, ειδικά σε μια περίοδο που είναι υπαρκτός ο κίνδυνος των πλημμυρών.

Η περιγραφόμενη κατάσταση έχει ως επιπλέον συνέπεια, το ίδιο αρνητική, το γεγονός ότι οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ του Νομού Πρέβεζας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, να μην μπορούν να ενταχθούν, ακόμη κι αν έχουν, ή προετοιμάζονται για να έχουν, πλήρη και ώριμα προς ένταξη σε Κοινοτικά Προγράμματα έργα. Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει κατά καιρούς δεσμεύσεις πόρων για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ της χώρας, για παράδειγμα, η λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων για την ηλεκτροδότησή τους, εντούτοις αντίστοιχες ανακοινώσεις παραμένουν «κενό γράμμα», αφού για να ενταχθούν οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ σε αντίστοιχα προγράμματα θα πρέπει ως προϋπόθεση, να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ.

Η κατάσταση τουλάχιστον για φέτος εξελίσσεται σε δραματική, για τους αγρότες του Νομού Πρέβεζας και όχι μόνο, διότι στις συσσωρευμένες οφειλές των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προστίθεται η αλματώδης αύξηση των ενεργειακού κόστους, με τον υπερδιπλασιασμό του τιμολογίου του αγροτικού ρεύματος και την εξαίρεση από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» των καταναλώσεων Μέσης Τάσης, άρα της μεγάλης πλειονότητας των αγροτικών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρδευτικών και των αντλιακών συγκροτημάτων. Κατά συνέπεια, σε μια περίοδο που αναμένεται σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των αγροτών, με την κυβέρνηση να παραμένει θεατής, η αύξηση του κόστους ενέργειας θα προσθέσει νέες οφειλές προς τη ΔΕΗ.

Επειδή, η αδυναμία ρύθμισης των οφειλών προς τη ΔΕΗ απειλεί ευθέως την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, αφού δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια νερού,

Επειδή, η αδυναμία ρύθμισης των οφειλών των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προς τη ΔΕΗ δημιουργεί με τη σειρά της αδυναμία εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης της λειτουργίας τους, με την υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Εθνικά ή σε Κοινοτικά Προγράμματα,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε οι ΓΟΕΒ/ ΤΟΕΒ του Νομού Πρέβεζας να μην απειλούνται καθημερινά με διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, σε μια κατεύθυνση ενεργειακής αναβάθμιση και εκσυγχρονισμού τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Προηγούμενο Άρθρο

Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι ξεναγήθηκαν στην Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων

Επόμενο Άρθρο

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τα 109 χρόνια από την Απελευθέρωση της Πρέβεζας

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...