Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024, 20:58

Κώστας Μπάρκας: Κίνδυνος κατάρρευσης του εισοδήματος των πτηνοτρόφων παραγωγών

Στη Βουλή φέρνει με Αναφορά του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, τον κίνδυνο κατάρρευσης του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα των μικρών πτηνοτρόφων παραγωγών, καθώς δεν έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς ενίσχυσης. Η σχετική Αναφορά βασίζεται σε Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών (Π.Ε.Ο.Π.Π), με την οποία ζητείται να συμπεριληφθούν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ενισχύονται λόγω της πανδημικής κρίσης. Όπως αναφέρεται στην Αναφορά, οι ΚΑΔ της Πτηνοτροφίας προς ενίσχυση είναι μόνο η μεταποίηση και οι ζωοτροφές, που αφορούν, συνηθώς, μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου και όχι αυτός καθαυτός ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, με τους εκατοντάδες μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι είναι συνεργαζόμενοι πτηνοτρόφοι- μέλη της Ένωσης. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί διαθέτουν σημαντικές παραγωγικές εγκαταστάσεις και επισημαίνουν ότι χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση, μέσω Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, θα αναγκαστούν να οδηγηθούν σε παύση της παραγωγής, με δυσμενείς συνέπειες, όχι μόνο για το μεταποιητικό τμήμα της αγροτικής οικονομίας, αλλά για το σύνολο της οικονομίας, καθώς και οι παραγωγοί θα οδηγηθούν στην ανεργία, αλλά και οι καταναλωτές θα δουν αυξημένες τιμές διάθεσης των προϊόντων.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Αναφορά:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τoν κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Άμεση ενίσχυση των πτηνοτρόφων παραγωγών»  

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μπάρκας Κωνσταντίνος καταθέτει προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών (Π.Ε.Ο.Π.Π), με την οποία ζητούν να συμπεριληφθούν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ενισχύονται λόγω της πανδημικής κρίσης. Όπως αναφέρεται στην Επιστολή, οι ΚΑΔ της Πτηνοτροφίας προς ενίσχυση είναι μόνο η μεταποίηση και οι ζωοτροφές, που συνηθώς υπάγονται οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου και όχι αυτός καθαυτός ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, με τους εκατοντάδες μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι είναι συνεργαζόμενοι πτηνοτρόφοι- μέλη της Ένωσης. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί διαθέτουν σημαντικές παραγωγικές εγκαταστάσεις και επισημαίνουν ότι χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση, μέσω Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων, θα αναγκαστούν να οδηγηθούν σε παύση της παραγωγής, με δυσμενείς συνέπειες, όχι μόνο για το μεταποιητικό τμήμα της αγροτικής οικονομίας, αλλά για το σύνολο της οικονομίας, καθώς και οι παραγωγοί θα οδηγηθούν στην ανεργία, αλλά και οι καταναλωτές θα δουν αυξημένες τιμές διάθεσης των προϊόντων.

Όπως επισημαίνεται στην Επιστολή της Π.Ε.Ο.Π.Π, κατά το παρελθόν, την περίοδο της «γρίπης των πτηνών» ο συγκεκριμένος κλάδος είνε συμπεριληφθεί στις σχετικές ενισχύσεις, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και είχε ανταποκριθεί πλήρως στους όρους του μηχανισμού στήριξης και δανειοδότησης.

Επισυνάπτεται η Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών (Π.Ε.Ο.Π.Π).

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Επιστολής, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα 28.05.2020

Ο καταθέτων  Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Προηγούμενο Άρθρο

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας: Επίσκεψη αντιπροσωπίας του Κ.Κ.Ε

Επόμενο Άρθρο

Προβολή της Πρέβεζας μέσω της καμπάνιας του ΕΟΤ

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...