Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024, 17:22

Κώστας Μπάρκας: Ερώτηση στη Βουλή για τη χρηματοδότηση ανέγερσης νέου Νοσοκομείου στην Πρέβεζα

Τη χρηματοδότηση για την ανέγερση νέου Γενικού Νοσοκομείου στην Πρέβεζα φέρνει στη Βουλή, με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας. Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση του κ. Μπάρκα, με βάση τις σχετικές αποφάσεις των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορούσαν να υποστηριχθούν δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις σε τομείς, όπως η Υγεία και η Παιδεία, που αφενός επί δεκαετίες υποχρηματοδοτούνταν, αφετέρου αναδεικνύονται ως κύριοι υποστηρικτικοί παράγοντες στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Άλλωστε, η παροχή καθολικών υπηρεσιών υγείας, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και υπό το πρίσμα της ενσκήπτουσας πανδημίας, χρειάζεται πέρα όλων των άλλων και την ύπαρξη σύγχρονων υγειονομικών υποδομών. Ως σύγχρονη δημόσια υγειονομική υποδομή δεν μπορεί να λογιστεί δυστυχώς το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Πρόκειται για μια δομή ηλικίας πενήντα (50) ετών, που κρατιέται σε λειτουργία, εξυπηρετώντας μια ευρύτερη περιοχή με πληθυσμό άνω των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) κατοίκων, που τους καλοκαιρινούς μήνες είναι υπερδιπλάσιος, χάρη στον επαγγελματισμό των εργαζομένων του.

Η πανδημία του COVID-19 έφερε στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο την ανάγκη για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Η επί δεκαετίες μονοδιάστατη σχεδόν βαρύτητα στον περιορισμό των κρατικών δαπανών, ως παράγοντα που θα απελευθέρωνε πόρους για την οικονομική ανάπτυξη, οδήγησε σε μαρασμό δημόσιων υποδομών, ειδικά εκείνων, όπως της Υγείας.

Είναι αδήριτη ανάγκη η καθολική, δημόσια και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας για όλους και στο πλαίσιο αυτό η ανέγερση νέου Νοσοκομείου στην Πρέβεζα, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες μιας ευρύτερης περιοχής, είναι απαραίτητο να ενταχθεί σε διαδικασίες χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση του κ. Μπάρκα:

Αθήνα, 12/10/2020

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Επιλεξιμότητα δαπανών από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανέγερση Δημόσιων Δομών Υγείας»

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, παρά την υπονόμευσή του για δεκαετίες από θεωρητικές προσεγγίσεις που επιδιώκουν τη συρρίκνωσή του, ανταποκρίνεται κατά την περίοδο της κρίσης επαρκώς στην αποστολή του, υπενθυμίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει για την κοινωνία η παροχή αξιοπρεπούς επιπέδου καθολικών υπηρεσιών υγείας.

Εντούτοις, η παροχή καθολικών υπηρεσιών υγείας, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και υπό το πρίσμα της ενσκήπτουσας πανδημίας, χρειάζεται πέρα όλων των άλλων και την ύπαρξη σύγχρονων υγειονομικών υποδομών. Ως σύγχρονη δημόσια υγειονομική υποδομή δεν μπορεί να λογιστεί δυστυχώς το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Πρόκειται για μια δομή ηλικίας πενήντα (50) ετών, που κρατιέται σε λειτουργία, εξυπηρετώντας μια ευρύτερη περιοχή με πληθυσμό άνω των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) κατοίκων, που τους καλοκαιρινούς μήνες είναι υπερδιπλάσιος, χάρη στον επαγγελματισμό των εργαζομένων του.

Η πανδημία του COVID-19 έφερε στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο την ανάγκη για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Η επί δεκαετίες μονοδιάστατη σχεδόν βαρύτητα στον περιορισμό των κρατικών δαπανών, ως παράγοντα που θα απελευθέρωνε πόρους για την οικονομική ανάπτυξη, οδήγησε σε μαρασμό δημόσιων υποδομών, ειδικά εκείνων, όπως της Υγείας, που η λειτουργία τους δεν σχετίζεται με άμεσο και μετρήσιμο οικονομικό όφελος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις δικαιολογημένες ενστάσεις για την αναλογία επιχορηγήσεων και δανεισμού προς τα κράτη μέλη, διαμορφώνει ένα «Ταμείο Ανάκαμψης», δηλαδή ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας εξαιρετικού- έκτακτου χαρακτήρα προς τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση, χρηματοδοτώντας δράσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία έχει πληγεί από την πανδημία. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαν μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης να υποστηριχθούν δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις σε τομείς, όπως η Υγεία και η Παιδεία, που αφενός επί δεκαετίες υποχρηματοδοτούνταν, αφετέρου αναδεικνύονται ως κύριοι υποστηρικτικοί παράγοντες στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Επειδή, είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου Νοσοκομείου στην Πρέβεζα,

Επειδή, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να χρηματοδοτήσουν έργα δημόσιων υποδομών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

– Εντάσσεται στις επιλέξιμες δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης η δημιουργία νέων δημόσιων δομών Υγείας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Προηγούμενο Άρθρο

Εξετάσεις διαγωνισμού 2020 για πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων

Επόμενο Άρθρο

Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας: Συζήτηση για το Νοσοκομείο

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...