Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, 17:30

Κώστας Μπάρκας: Ερώτηση στη Βουλή για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Μικρή Λάκκα Σουλίου

Ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα βουνά της Μικρής Λάκκας Σουλίου κατέθεσε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας. Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, η Βεβαίωση Άδειας Παραγωγού από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή, προκάλεσε ήδη την αντίδραση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι άλλωστε όπως προκύπτει, δεν είχαν ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι το έργο θα επιφέρει τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενώ την ίδια στιγμή θα επηρεάσει αρνητικά και τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, στην κτηνοτροφία και στην αγροτική παραγωγή. Η αδειοδότηση για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα έπρεπε να γίνονται κατά προτεραιότητα σε περιοχές με εγγύτητα στο οδικό δίκτυο, οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τοπία υψηλής αισθητικής, πολιτιστικής, ιστορικής, οικολογικής ή άλλης αξίας και δεν θα απειλούν την τοπική οικονομία, έχοντας τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών.

Την απαραίτητη αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, η οποία δρομολογήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με σχετικό διαγωνισμό στις αρχές του 2019, προκειμένου οι επενδύσεις σχετικά με τη δημιουργία ΑΠΕ να προχωρούν με οργανωμένο τρόπο και κυρίως με σεβασμό στο περιβάλλον και στις κατά τόπους ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες, ώστε να μην επηρεάζουν το φυσικό κάλλος και να μην προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους των περιοχών, δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος καθυστέρησαν σημαντικά, με αποτέλεσμα η σχετική μελέτη να μην μπορεί να ολοκληρωθεί πριν το 2022.

Με την Ερώτησή του ο κ. Μπάρκας καλεί τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να απαντήσει, πρώτον, αν προτίθενται να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή της ανατολικής οροσειράς της Μικρής Λάκκας Σουλίου και στα δυτικά Θεσπρωτικά Όρη. Δεύτερον, αν έχει λάβει υπόψη του σε στρατηγικό επίπεδο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα των περιοχών αυτών. Τρίτον, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε, σε μια ενδεχόμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, να εξασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και να διασφαλίσει την ομαλή συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και τις σωρευτικές επιπτώσεις από άλλα έργα ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση του κ. Μπάρκα:

 

Αθήνα, 02/03/2021

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Ανησυχία στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Λάκκας Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας προκαλεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών»  

Την αντίδραση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Λάκκας Σουλίου, που περιλαμβάνει δημοτικές ενότητες του Δήμου Ζηρού και του Δήμου Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έχει προκαλέσει η με αριθμό 2033/2021/16-02-2021 Βεβαίωση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία βεβαιώνεται Άδεια Παραγωγού για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 140MW, βάσει της οποίας θα εγκατασταθούν είκοσι οκτώ (28) ανεμογεννήτριες στην ανατολική οροσειρά της Μικρής Λάκκας Σουλίου ή Ανατολικά Θεσπρωτικά όρη που περιλαμβάνουν τα βουνά Ζαρκοράχη και Προφήτης Ηλίας Μελιανών και  άλλες πέντε (5) ανεμογεννήτριες στην δυτική οροσειρά της Λάκκας  ή δυτικά Θεσπρωτικά όρη.

Η εν λόγω απόφαση, παρά το γεγονός ότι όπως επισημαίνει στο σκεπτικό του ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, δεν έγινε αντικείμενο υποβολής αντιρρήσεων, έχει προκαλέσει την εύλογη αντίδραση των πολιτών στις συγκεκριμένες περιοχές, υποστηρίζοντας ότι το έργο θα επιφέρει τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενώ την ίδια στιγμή θα επηρεάσει αρνητικά και τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, στην κτηνοτροφία και στην αγροτική παραγωγή. Να σημειωθεί επίσης, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ήδη από τον Ιούνιο του 2020, έχει ταχθεί ενάντια στην εγκατάσταση βιομηχανικών πάρκων ΑΠΕ και έχει υπάρξει πρόταση/εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου πλέον η αδειοδότηση των ανεμογεννητριών να γίνεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, μόνο με τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών (Περιφέρειας, Δήμων και Κοινοτήτων), και αφότου έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. Παράλληλα έχει προταθεί να γίνουν αδειοδοτήσεις ΑΣΠΗΕ κατά προτεραιότητα σε περιοχές της Περιφέρειας, με εγγύτητα στο οδικό δίκτυο, οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τοπία υψηλής αισθητικής, πολιτιστικής, ιστορικής, οικολογικής ή άλλης αξίας και δεν θα απειλούν την τοπική οικονομία. Είναι προφανές επομένως, ότι η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και επιστημονικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα οικολογικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένη την απαίτηση για τουλάχιστον διπλασιασμό της κάλυψης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2030, είχε ξεκινήσει στις αρχές του 2019 το διαγωνισμό για την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, προκειμένου οι επενδύσεις σχετικά με τη δημιουργία ΑΠΕ να προχωρούν με οργανωμένο τρόπο και κυρίως με σεβασμό στο περιβάλλον και στις κατά τόπους ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες, ώστε να μην επηρεάζουν το φυσικό κάλλος και να μην προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους των περιοχών. Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθυστέρησαν χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα η μελέτη πλέον να μην μπορεί να ολοκληρωθεί πριν το 2022. Επιπλέον, η ψήφιση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του αντιπεριβαλλοντικού Νόμου (Ν.4685/2020) δίνει, πλέον, τη δυνατότητα για έκδοση αδειών παραγωγής ανεξαρτήτως της ύπαρξης η μη κυριότητας, κατοχής ή χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, με αποτέλεσμα για εκτάσεις που ανήκουν στους Δήμους, οι αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων σχετικά με τη μη τοποθέτηση ανεμογεννητριών να μην είναι δεσμευτικές. Ταυτόχρονα, το ενδεχόμενο της κατάτμησης επενδυτικών σχεδίων, με υποβολή αιτήσεων για βεβαιώσεις παραγωγού σε διαφορετικούς κύκλους υποβολής αιτήσεων, προκειμένου τα έργα να τύχουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης σε μετέπειτα στάδια δεν έχει αποκλειστεί.

Επειδή, η πρόταση εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις περιοχές αυτές δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής ούτε τις εναλλακτικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από την αυτοδιοίκηση,

Επειδή, οι τοπικές κοινωνίες ήδη αντιδρούν έντονα και δρομολογούνται συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων στις περιοχές αυτές για τον καθορισμό του τρόπου αντίδρασης απέναντι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών,

Επειδή, η περιοχή της ανατολικής οροσειράς της Μικρής Λάκκας Σουλίου και τα δυτικά Θεσπρωτικά Όρη, είναι περιοχές ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους με σπάνια οικολογικά, περιβαλλοντικά αλλά και παραγωγικά χαρακτηριστικά για την ευρύτερη περιοχή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθενται να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή της ανατολικής οροσειράς της Μικρής Λάκκας Σουλίου και στα δυτικά Θεσπρωτικά Όρη,
  2. Έχει λάβει υπόψη του σε στρατηγικό επίπεδο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα των περιοχών αυτών;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε, σε μια ενδεχόμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, να εξασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και να διασφαλίσει την ομαλή συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και τις σωρευτικές επιπτώσεις από άλλα έργα ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Προηγούμενο Άρθρο

Ανυπότακτη Κίνηση: ”ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ «ΑΝΑΙΔΕΙΑ» ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΩΣΗ-ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ”

Επόμενο Άρθρο

Lockdown: «Κλείδωσαν» νέα μέτρα, τα ανακοινώνει το απόγευμα ο Χαρδαλιάς

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...