Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 15:13

Κώστας Μπάρκας: Αφού έστησε το επικοινωνιακό της σόου, η κυβέρνηση αφήνει εκτός ενίσχυσης χιλιάδες νέους αγρότες

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού έταξε μέχρι και σαράντα χιλιάδες ευρώ ενίσχυση σε κάθε νέο αγρότη, χωρίς να έχει τα απαιτούμενα κονδύλια, έρχεται τώρα και κόβει αιτήσεις, με αλλαγές εκ των υστέρων στους όρους του Προγράμματος της Εγκατάστασης Νέων Αγροτών και αφού έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα να έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδες νέους αγρότες, εξέλιξη που επηρεάζει δυσμενώς και τους Γεωπόνους- Μελετητές αυτών.

Είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις στους νέους αγρότες και στους πολίτες συνολικά για το τι πρόκειται να πράξει, ώστε να βγάλει χιλιάδες νέους αγρότες σε όλη τη χώρα από τα αδιέξοδα που η ίδια δημιούργησε. Για τον λόγο αυτό κατατέθηκε Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστα Μπάρκα.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, η κυβέρνηση ενώ δεν είχε τα απαραίτητα κονδύλια έταζε και πανηγύριζε για την καταβολή μέχρι και σαράντα χιλιάδες ευρώ ενίσχυση σε κάθε νέο αγρότη που θα εντάσσονταν στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Αγροτών. Αποτέλεσμα αυτών των φτηνών πρακτικών ήταν, ότι ενώ τα κονδύλια επαρκούσαν για την έγκριση αιτήσεων περίπου δώδεκα χιλιάδων νέων αγροτών, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι τελικά ανήλθαν σε τριάντα χιλιάδες.

Από το σημείο αυτό και έπειτα ξεκινά σειρά αποφάσεων του Υπουργείου, με κύριο χαρακτηριστικό την εκ των υστέρων αλλαγή ουσιωδών όρων του Προγράμματος, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν ο αριθμός των υποψηφίων. Αντί το Υπουργείο να επιδιώξει να βρει κονδύλια για να εντάξει όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για ενίσχυση, σύμφωνα με την Πρόσκληση, άλλαξε τους όρους τους Προγράμματος για να μειώσει τον αριθμό των υποψήφιων.

Η προσπάθεια όμως αυτή του Υπουργείου, να περιοριστεί ο αριθμός των ενδιαφερόμενων υποψήφιων στο Πρόγραμμα νέων αγροτών, συνοδεύτηκε από τη στοχοποίηση, των καλλιεργειών πρώιμων κηπευτικών χαμηλής κάλυψης (καρπούζια και πεπόνια). Καλλιέργειες με δυναμική παρουσία στον Νομό Πρέβεζας.  Προέκυψε επομένως, εκ των υστέρων αλλαγή ουσιωδών όρων της Προκήρυξης, χωρίς τη δυνατότητα διόρθωσης του ΟΣΔΕ. Να σημειωθεί ότι οι καλλιέργειες των κηπευτικών χαμηλής κάλυψης συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή συναλλάγματος, μιας και το 80% αυτών εξάγονται στις χώρες της Ευρώπης.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση:

Αθήνα, 30/03/2022

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Ο σχεδιασμός και οι εκ των υστέρων παρεμβάσεις του Υπουργείου για το Υπομέτρο 6.1 της εγκατάστασης Νέων Αγροτών, απειλούν να οδηγήσουν σε οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδες νέους αγρότες»

Οι χειρισμοί της Διαχειριστικής Αρχής και της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Προγράμματος του Μέτρου 6.1 της Εγκατάστασης Νέων Αγροτών, έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης, χιλιάδες νέους αγρότες, εξέλιξη που επηρεάζει δυσμενώς και τους Γεωπόνους- Μελετητές αυτών.

Ειδικότερα, αρκετές χιλιάδες υποψήφιοι νέοι γεωργοί, πολλοί περισσότεροι από όσους διατείνεται το Υπουργείο, είδαν τις αιτήσεις τους για υπαγωγή στο εν θέματι Πρόγραμμα να απορρίπτονται λόγω των υπαναχωρήσεων και των ανασχεδιασμών του Υπουργείου από την αρχική Προκήρυξη. Ο λόγος που παρατηρείται η συγκεκριμένη τακτική σχετίζεται προφανώς με την απόφαση του Υπουργείου να διπλασιάσει το ποσό της επιδότησης στις σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000€) χωρίς όμως να διαθέτει τα αντίστοιχα κονδύλια. Αποτέλεσμα αυτού είναι το γεγονός ότι ενώ τα κονδύλια επαρκούσαν για την έγκριση αιτήσεων περίπου δώδεκα χιλιάδων νέων αγροτών, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι τελικά ανήλθαν σε τριάντα χιλιάδες.

Από το σημείο αυτό και έπειτα ξεκινά σειρά αποφάσεων του Υπουργείου, με κύριο χαρακτηριστικό την εκ των υστέρων αλλαγή ουσιωδών όρων του Προγράμματος, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν ο αριθμός των υποψηφίων.

Η προσπάθεια όμως αυτή του Υπουργείου, να περιοριστεί ο αριθμός των ενδιαφερόμενων υποψήφιων στο Πρόγραμμα νέων αγροτών, συνοδεύτηκε από τη στοχοποίηση, η οποία στηρίχθηκε σε λάθη και παραλείψεις των υπηρεσιών του Υπουργείου, των καλλιεργειών πρώιμων κηπευτικών χαμηλής κάλυψης (καρπούζια και πεπόνια). Προέκυψε επομένως, εκ των υστέρων αλλαγή ουσιωδών όρων της Προκήρυξης, χωρίς τη δυνατότητα διόρθωσης του ΟΣΔΕ. Η εκ των υστέρων επισήμανση του Υπουργείου ότι κακώς εντάχθηκαν στην κατηγορία της τυπικής απόδοσης των θερμοκηπίων οι καλλιέργειες κηπευτικών χαμηλής κάλυψης, είναι μια σοβαρή παράλειψη του Υπουργείου και προφανώς δεν ευθύνεται ο υποψήφιος προς ένταξη νέος αγρότης, ο οποίος καλλιεργεί κηπευτικά χαμηλής κάλυψης. Να σημειωθεί ότι οι καλλιέργειες των κηπευτικών χαμηλής κάλυψης συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή συναλλάγματος, μιας και το 80% αυτών εξάγονται στις χώρες της Ευρώπης.

Επειδή, η ευθύνη των λαθών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του Προγράμματος ανήκει στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Επειδή, η Προκήρυξη και ο Οδηγός Αξιολόγησης ανακοινώθηκαν εκ των υστέρων, με δεδομένα μη γνωστά κατά την Υποβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης,

Επειδή, σε περίπτωση απόρριψης, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδες νέοι αγρότες,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Προτίθεται να προβεί,

Πρώτον, στην τροποποίηση της Εγκυκλίου Εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 και της κατάργησης του Επιτόπιου Ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης των καλλιεργειών με τυπική απόδοση μεγαλύτερη των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά εκτάριο,

Δεύτερον, στην άμεση συγκρότηση Επιτροπής Επανεξέτασης των Δεικτών με τη συμμετοχή Γεωπόνων Μελετητών, προκειμένου να διαμορφωθούν οι δείκτες απόδοσης, βάσει διαβάθμισης των κατηγοριών των καλλιεργειών με διακριτές τυπικές αποδόσεις, που να αντιστοιχούν στα πραγματικά δεδομένα της πρωτογενούς παραγωγής;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος


Ακολουθήστε το onprevezanews.gr στο Facebook και στο Instagram

Διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο Google News


 

Προηγούμενο Άρθρο

Σωματείο Γεωπόνων: Ο ατομικός αγώνας για επιβίωση να γίνει συλλογικός αγώνας για τη ζωή που μας αξίζει

Επόμενο Άρθρο

Εταιρεία security στην Πρέβεζα αναζητά συνοδούς-οδηγούς χρηματαποστολών

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...

Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου Τουριστικών Καταλυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Συνάντηση εργασίας του Πρόεδρου Τουριστικών Καταλυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου κ. […]