Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 15:29

Ι. Ν. Αγ. Βασιλείου: Ευλογημένο Επταήμερο (8 Ιαν- 14 Ιαν 2023)

ΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΥΟ ΧΡΙΣΤΟΣ του π. Δημητρίου Μπόκου

Με την απόδοση της εορτής των Φώτων στο τέλος του επταημέρου κλείνει η μακρά περίοδος των ακινήτων εορτών Χριστουγέννων-Θεοφανείων (15 Νοε.-14 Ιαν.), γνωστή ως Άγιο Σαρανταήμερο και Δωδεκαήμερο.

Την Κυριακή μετά τα Φώτα βλέπουμε τον Χριστό, μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη από τον Πρόδρομο Ιωάννη, να αρχίζει το κήρυγμα για τον ερχομό της Βασιλείας των ουρανών. Ο Χριστός γεννήθηκε, ανδρώθηκε και διήλθε κατά την επίγεια ζωή τουόλα τα φυσιολογικά στάδια της ζωής του κοινού ανθρώπου. Και επιπλέον φρόντισε να τηρήσει τις διατάξεις του νόμου. Έλεγε: «Πρέπον ημίν εστινπληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην».Σε μένα αρμόζει να εκπληρώσω κάθε εντολή του Θεού. Ο Χριστός υπήρξε«το πλήρωμα του νόμου και των προφητών».

Με τί τρόπο το έκανε αυτό; Με την κένωση, την άκρα του ταπείνωση, που έκανε τον Βαπτιστή Ιωάννη να απορεί και να θαυμάζει. Ο Χριστός εκούσια βάζει τον εαυτό τουυπό τον νόμο που ο ίδιος έδωσε στον Μωυσή. «Ο του νόμου ποιητής τα του νόμου εκπληροί», για να γίνει τύπος και υπογραμμός για όλους. Από άκρα συγκατάβαση προς εμάς καταδέχεται «σπαργάνωνπεριβολήν», δεν βδελύσσεται και δεν επαισχύνεται«σαρκός την περιτομήν»,παρουσιάζεται ως βρέφος για σαραντισμό στον ναό, βαπτίζεται όπως οι κοινοί θνητοί, αν και αναμάρτητος. Χωρίς να υποχρεούται, θεωρεί εν τούτοις «ότι οφειλέτης εστίν όλον τον νόμονποήσαι».Βάζει τον εαυτό του ακόμα και κάτω από τον νόμο του κοσμικού άρχοντα. Συναπογράφεταιμε τη μητέρα του, «τελεί τα δίδραχμα», πληρώνει δηλαδήτους φόρους, αποδίδει«πάσι τας οφειλάς, τω τον φόρον τον φόρον», «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι»(Γαλ. 5, 3. Ματθ. 17, 24. 22, 21. Ρωμ. 13, 7).

Στην πραγματικότητα ο Χριστός ήταν ελεύθερος, δεν χρειαζόταντίποτε από αυτά. Δεν ήταν δέσμιος κάποιας ανάγκης, δεν πιεζόταν από κάποια εξωτερική δύναμη να τα κάνει. Όλα γίνονται με τη θέλησή του, για να ομοιωθεί «κατά πάντα τοις αδελφοίς». Συμπεριφέρεται σαν κοινός θνητός για να μη σκανδαλίσει, να μη δώσει αφορμή για τίποτε. Π. χ. περιτέμνεται, επειδή η περιτομή ήταν το τεκμήριο της καταγωγής από τον Αβραάμ και του διαχωρισμού από τα άλλα έθνη. Όλοι περίμεναν τον Χριστό ως απόγονο του Αβραάμ. Αν, παρόλα τα θαύματά του, οι Εβραίοι έλεγαν «τούτον ουκ οίδαμεν πόθεν εστίν»,πόσο πιο εύλογα θα τον απέρριπταν, αν δεν είχε κάνει την περιτομή! Σαν πράξη καθ’ εαυτήν δεν είχε καμμιά ιδιαίτερη σημασία, θα μπορούσε να ορίσει ο Θεός οποιοδήποτε άλλο σημείο διαχωρισμού από τα ειδωλολατρικά έθνη. Αφότου όμως ορίστηκε η περιτομή ως τέτοιο σημάδι, ήταν για όλους πλέον θέμα υπακοής στον Θεό η τήρησή της, όπως και η τήρηση των λοιπών νομικών διαταγμάτων.

Εκπληρώνει λοιπόν και εδώ ο Χριστός τον νόμο, για να φανεί γνήσιος απόγονος του Αβραάμ, να γίνει αποδεκτός ως διδάσκαλος, να μην αποδιωχθεί ως αλλόφυλος και παραβάτης του νόμου. Αν και ήταν πάντα στους κόλπους του Πατρός, αγαπημένος Υιός μονογενής, δέχεται, σαν δήθεν ξένος, να πολιτογραφηθεί με την περιτομή στον λαό του Θεού. Αν και παντελώς αμέτοχος αμαρτίας, δέχεται να θεωρηθεί αμαρτωλός και να αποβάλει τάχα, κατά τον συμβολισμό της περιτομής,τον ρύπο της αμαρτίας. «Τον γαρ μη γνόντααμαρτίαν» ο Θεός«υπέρ ημών αμαρτίανεποίησεν».Τον έστειλε«εν ομοιώματι σαρκός αμαρτίας»,να φανεί και να καταδικαστεί ως αμαρτωλός, αν και δεν είχε καμμιά σχέση με την αμαρτία (Β΄ Κορ. 5, 21. Ρωμ. 8, 3).

Από τη γέννησή του λοιπόν ως τον θάνατο ο Χριστός υπομένει αντί για μας, αναίτια, ως δήθεν αμαρτωλός, τις συνέπειες της δικής μας αμαρτίας, για να κατανικήσει και να καταλύσει με την αναμάρτητη σάρκα του την αμαρτία. «Την ημών κατάραναναδεχόμενος, υπέρ ημών σταυρούται και θνήσκει και θάπτεται»(αγ. Κύριλλος). Για να δικαιωθούμε εμείς ενώπιον του Θεού.

Καλή εβδομάδα! Καλή χρονιά!

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ(8-14ΙΑΝ. 2023)

(για τους εντοπίους)

  1. Την Κυριακή μετά τα Φώτα,8-1-2023, του αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, ώρα 7.00-10.00π.μ. Μνημόσυνο Δωρητών του Ι. Ναού-Κοπή Βασιλόπιττας.
  2. Το Σάββατο,14-1-2023, των εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων αββάδων (πατέρων), της αγίας Νίνας της ισαποστόλου, και απόδοσις των Φώτων,ώρα 7.00-9.30 π. μ.
  3. Κάθε μέρα, Θ΄ Ώρα-Εσπερινός-Μικρό Απόδειπνο-Χαιρετισμοί, ώρα 5.00-6.15 μ. μ.
Προηγούμενο Άρθρο

Η απονομή της πρωτιάς της Ελλάδας στο Περθ (video)

Επόμενο Άρθρο

Ο εορτασμός των Θεοφανείων στην Πρέβεζα – Το πρόγραμμα (video)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...