Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023, 0:09

Ιωάννης Δαρδαμάνης: Για έναν ακόμη χρόνο στην θέση του αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Πρέβεζας

Ανανεώνεται η θητεία του αντιδημάρχου Πρέβεζας υπεύθυνο για τα Οικονομικά Ιωάννη Δαρδαμάνη με εντολή δημάρχου για έναν ακόμη χρόνο.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών πέρα των μέχρι σήμερα αρμοδιοτήτων που είχε θα αναλάβει και τις Κοινωνικές Δομές και την διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας, σύμφωνα με πληροφορίες του onprevezanews.gr.

Έτσι λοιπόν εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από τον ίδιο τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκου.

Ο Δαρδαμάνης Ιωάννης του Αποστόλου ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:

 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ΚΕΠ
 • Την οργάνωση και παρακολούθηση εσόδων-εξόδων, τον έλεγχο σύνταξης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της σύνταξης του απολογισμού.
 • Τον έλεγχο, διοίκηση και διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας
 • Την παρακολούθηση έκδοσης και εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
 • Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου σε συνεργασία με τους υπολοίπους αρμοδίους Αντιδημάρχους.
 • Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, βεβαιώσεων Τ.Α.Π.,Κ.Ο.Κ, τελών κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητας και διαφημίσεων.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

Η επίσημη ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη διαύγεια έως 31 Αυγούστου.

Προηγούμενο Άρθρο

Γρηγόρης Κουμπής: Παραμένει για έναν ακόμη χρόνο αντίδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης

Επόμενο Άρθρο

Κώστας Ακρίβης: Παρατείνεται η θητεία του μέχρι 31 Αυγούστου 2021 ως αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...