Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023, 12:07

Η προκήρυξη του Δήμου Ζηρού για τις καθαρίστριες στα σχολεία

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ο Δήμαρχος Ζηρού έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο(22) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ζηρού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Προηγούμενο Άρθρο

Αίτηση του Ομίλου για την UNESCO Πρέβεζας προς τον Δήμο Πρέβεζας για την συντήρηση και αποκατάσταση του ανδριάντα του μεγάλου Αγωνιστή και οπλαρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης, Οδυσσέα Ανδρούτσου

Επόμενο Άρθρο

Τέλος ο Άκτιος Απόλλων!

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...