Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 21:30

Η απάντηση του Θοδωρή Δράκου περί δημοτικών εκτάσεων διεκδικούμενες από την Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου

Μὲ ἔκπληξη διάβασα στὸν τοπικό τύπο  ἐπιστολὴ τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Κοινότητος Καμαρίνας κου Ἰωάννη ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ Νούσια μὲ τὴν ὁποία μὲ κατηγορεῖ  γιά «ἀποδεδειγμένα πλέον ἐσκεμμένη ἀδράνεια» στὴν ὑπεράσπιση τῆς δημοτικῆς περιουσίας ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Κοινότητος.

Δὲν θὰ ἀκολουθήσω τὸν κατήφορο  πού ἔχει ἐπιλέξει  ὁ ἐν λόγω κύριος χρησιμοποιώντας ἀνακρίβειες και  τακτικὴ μισῆς ἀλήθειας ἀλλὰ παραθέτω τὰ γεγονότα για νὰ κρίνουν οἱ συνδημότες μου.

Εἰσαγωγικὰ θὰ ἀναφέρω ὅτι  μὲ δική μου πρωτοβουλία  οἱ κάτοχοι ἀγροτεμαχίων στὴν περιοχή «Ἁγίας Βαρβάρας» ἀκύρωσαν τὸν τίτλο πού ἐξέδωσε ἡ Περιφέρεια Ἠπείρου στὸ ὅνομα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου σὲ ἰδιοκτησίες τους.

Ἐπίσης ἡ ἀναφορά μου στὸν Εἰσαγγελέα γιὰ τὴν καταπάτηση δημοτικῆς ἐκτάσεως ἀπό «δεντροφυτευτή» ἦταν στὰ πλαίσια τῶν καθηκόντων μου.

Ἄς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρὰ:

Τὸ 1931 δόθηκαν ὁριστικῶςκαὶ ἀμετακλήτως οἱ ἐν λόγω ἐκτάσεις τῆς Ἱ.Μονῆς, οἱ ὁποῖες σημειωτέον περιλαμβάνουν τὴν Ἀρχαία Κασσώπη (412 στρ) καὶ  τὸ  Ζάλογγο (1200 στρ), στὶς Σχολικὲς Ἐφορεῖες Καμαρίνας, Κρυοπηγῆς, Πολυβρύσου και Παλαιροφόρου.

Μέχρι σήμερα οὐδέποτε ἔγινε τοπογραφικὸ τῶν ἐκτάσεων αὐτῶν καὶ  οὐδέποτε κινήθηκαν οἱ δέουσες διαδικασίες γιὰ νὰ ἐγγραφοῦν ὡς περιουσιακό στοιχεῖο τῆς Κοινότητος, καὶ τώρα τοῦ Δήμου.

Τὸ 1992 ἡ Ἱ.Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης ἐπιχείρησε νὰ καταλάβει τὶς ἐκτἀσεις αὐτὲς. Κίνηση πού ἀπετράπη μὲ πρωτοβουλία τοῦ τὸτε Προέδρου κου Ἰωάννη ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ Νούσια καὶ κινητοποίηση ὅλου τοῦ χωριοῦ.

Πρίν ἑνάμιση περίπου χρόνο ζήτησα καὶ πῆρα ἀπὸ τὸν κο Ἰωάννη ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ Νούσια τὸν φάκελλο τῶν ἐνεργειῶν πού εἶχε κάνει τότε γιὰ νὰ τὸν χρησιμοποιήσω σὲ περίπτωση πού ἡ Ἱ. Μητρόπολις, ἐν ὄψει τοῦ Κτηματολογίου, ἐπιχειρήσει νὰ οἰκειοποιηθεῖ τὶς δημοτικὲς πλέον αὐτὲς ἐκτάσεις.

Δυστυχῶς ὁ Δῆμος ἐπέλεξε νὰ δηλώσει τὴν περιουσία του χωρίς νὰ ζητήσει τὴν γνώμη τῶν Προέδρων τῶν Κοινοτήτων.

Στὴν περίπτωσή μας, οἱ ὑπάλληλοι δὲν δήλωσαν τὶς συγκεκριμένεςἐκτάσεις,  γιατὶ ἁπλούστατα τὶς ἀγνοοῦσαν, διότι δὲν ἔφεραν ἀριθμό γεωτεμαχίου σὲ ΚΑΜΙΑ διανομή. Πράγμα πού ἐκμεταλλεύτηκε  ἡ Ἱ.Μ. Ἁγίου Δημητρίου  καὶ τὶς δήλωσε ὡς περιουσιακό της στοιχεῖο.

Στὸ Δημοτικό Συμβούλιο, 27 Μαΐου 2021, ἀνέφερα τὸ θέμα λέγοντας μεταξύ ἄλλων : “Μήπως δὲν δηλώσατε καὶ τὰ 1.600 στρέμματα ποὺ θέλει ἡ Μητρόπολη; Δὲν θὰ ἔχω μούτρα νὰ κυκλοφορήσω στὸ χωριό…”.

Ὁ Δήμαρχος ἀπάντησε λέγοντας «δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τίποτε καὶ ὅτι βρίσκουμε σὲ παρατυπίες, κόκκινο, καταλήψεις θὰ κάνουμε ἐνστάσεις»

Παραλλήλως ζήτησα νὰ λάβω τὶς δηλώσεις τοῦ Δήμου στὸ Κτηματολόγιο γιὰ  τὶς δημοτικὲς ἐκτάσεις, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Κοινότητος Καμαρίνας,.

Τὴν συζήτηση μπορεῖτε νὰ τὴν παρακολουθήσετε ἐδῶ:
https://www.facebook.com/116337126580608/videos/770007980376410

Πράγματι μετὰ ἀπό λίγες ἡμέρες τὶς ἔλαβα καὶ ἐρευνώντας τὴν Προανάρτηση διεπίστωσα ὅτι ἔχουν ἐκδοθεῖ δύο ΚΑΕΚ, στὶς ἐκτάσεις αὐτὲς, στὸ ὄνομα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου.

Ἄμεσα ἐνημέρωσα τὸν Δήμαρχο (Ἀρ. πρωτ. 11922) και τὸν καλοῦσα νὰ προβεῖ στὶς δέουσες ἐνέργειες.

Παραλλήλως πρότεινα νὰ δοθοῦν στὴν Ἱ. Μονή Ζαλόγγου τρία γεωτεμάχια.

  1. Τὸ κτήριο τῆς Μονῆς (3.928,76 τ.μ.)
  2. Ὁ κῆπος καὶ τὸ Κοιμητήριο τῶν Μοναχῶν, ἔναντι τῆς Ἱ. Μονῆς (5.160,25 τ.μ.)
  3. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ταξιάρχη πάνω στὸ Ζάλογγο (616,95 τ.μ.)

Ἄς σημειωθεῖ  ὄτι τὶς ἀποφάσεις μου καὶ ὅλα τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀποστέλλω στοὺς διαφόρους φορεῖς τὰ ἀναρτῶ διαδυκτιακά σὲ δημόσια θέα.

Τώρα ἐὰν κάποιοι δὲν τὰ διαβάζουν σωστὰ  εἶναι δικό τους θέμα.

Στὴν συνέχεια ἀναζήτησα καὶ βρῆκα τὰ βιβλία Ταμείου και Πρακτικῶν τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας ἀπό τὸ 1936 ἕως τὸ 1990.

Φωτοτύπησα τὰ στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν τὴν ἰδιοκτησία τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας ἐπί τῶν ἐκτάσεων αὐτῶν, πού πλέον ἔχει περάσει στὸν Δῆμο Πρεβέζης, (δημοπρασίες, ἰσολογισμοί κτλ), μαζί μὲ τὴν σχετικὴ νομοθεσία  καὶ τὰ ἀπέστειλα στὴν Νομικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Δήμου γιὰ τὰ περαιτέρω.

Κλείνοντας θέλω νὰ διαβεβαιώσω τοὺς συνδημότες μου ὅτι πάντοτε κινοῦμαι  ὑπό τὸ φῶς τοῦ ἠλίου καὶ οἱ ὑπόγειες διαδρομές πού εἶναι μαθημένοι νὰ χρησιμοποιοῦν ὁρισμένοι δὲν εἶναι τοῦ χαρακτῆρος μου.

Θὲλω νὰ πιστεύω ὅτι τοὺς ἀνθρώπους πού κινοῦνται μὲ ταπεινὰ ἐλατήρια, ἡ κοινωνία μας, ἀργὰ ἤ γρήγορα τοὺς θέτει στὸ περιθώριο και στὴν ἀπαξίωση.

Ὁ πρόεδρος

Θεόδωρος Κων. Δράκος

Προηγούμενο Άρθρο

Ανυπότακτη Κίνηση: Να υπερασπίσει τη δημοτική περιουσία ο Δήμος Πρέβεζας

Επόμενο Άρθρο

“Του Νου το Αγκαθι” – Κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή της Ρούλας Γαλάνη

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...