Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024, 0:05

Επιδότηση 65% επενδύσεων σε κάθετες μονάδες μέσω της εργαλειοθήκης ΕΣΠΑ

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι καθετοποιημένες μονάδες του τομέα της αγροδιατροφής που ασχολούνται με την παραγωγή ζυμαρικών, σαλτσών, αφεψημάτων από αρωματικά φυτά αλλά και έτοιμων γευμάτων μπορούν αλλά και ζωοτροφών, έχουν πρόσβαση χρηματοδότησης έργων έως και 200.000 ευρώ σε ποσοστό που καλύπτει μέχρι και το 65% των δαπανών.

Πρόκειται για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» το οποίο αναμένεται να ωφελήσει παραπάνω από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να βελτιωθούν επενδύοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμισή τους. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 50% έως 65% για επενδυτικά έργα από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν ήταν επιλέξιμη με βάση τα φορολογικά στοιχεία της τριετίας 2016-2018, πλέον θα μπορεί να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση για την τριετία 2017-2019, εφόσον έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά στοιχεία για το έτος 2019.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, με σειρά προτεραιότητας, ενώ η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα είναι το 50.  Δεν υπάρχουν επιλαχούσες αιτήσεις, παρά μόνο εγκεκριμένες, δηλαδή μια επιχείρηση εφόσον καλύπτει τις προϋποθέσεις του προγράμματος, εγκρίνεται.

Οι Επιχορηγούμενες Δαπάνες συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  • Νέα Μηχανήματα, Νέο Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα.
  • Εξοπλισμός και Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διαδικασιών.
  • Ψηφιακή Προβολή, Σχεδιασμός συσκευασίας, ετικέτας, branding.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Τεχνικές Μελέτες, Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
  • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα επιχορηγεί έως και το 100% του έργο όταν αυτό αφορά στην αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων καθώς και στην πιστοποίηση των προϊόντων, ενώ προβλέπεται επιδότηση έως 25% δράσεων βελτίωσης της εικόνας του τελικού προϊόντος και από άποψη σχεδίου και λογότυπου, αλλά και μέσω της ψηφιακής του προβολής, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό τις 15.000 ευρώ.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει πως ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες:

  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
  • Είχαν από δύο και πάνω απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης κατά το 2018, ή βάσει νέων φορολογικών στοιχείων, κατά το 2019.
  • Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.
  • Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, περιοχή εφαρμογής είναι όλη η Ελλάδα, ενώ το ύψος της επιδότησης καθορίζεται µε βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ο χρόνος υλοποίησής τους είναι µέχει 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Προηγούμενο Άρθρο

Κρατήσεις έως τον Σεπτέμβρη στην Ήπειρο

Επόμενο Άρθρο

Με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας η αποψινή θεατρική παράσταση στο Θεσπρωτικό

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...