Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 13:29

Ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για μικρές επενδύσεις των αγροτών

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι μικρά κατά βάση επιχειρηματικά σχέδια με άμεση αναφορά στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές που έχουν ανάγκη οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με την προϋπόθεση ότι κινούνται όλο και πιο κοντά στο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, έρχονται να στηρίξουν μέσα από συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τρεις εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι.

Πρόκειται για το δανειακό πρόγραμμα «Γεωργία & Βιο-οικονομία» που θα ενεργοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι και θα στηρίζει επενδυτικές πρωτοβουλίες αγροτικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση προσφέροντας πρόσθετο επιτοκιακό όφελος προς τους νέους αγρότες. Συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν δηλώσει, η Πειραιώς, η Εθνική και η Παγκρήτια Τράπεζα με τον συνολικό προϋπολογισμό του κεφαλαίου που παραχωρείται γι’ αυτό το σκοπό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) να διαμορφώνεται στα 210 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75 (επιβάρυνση στα επιτόκια 0,60%).
  • Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον τοµέα της γεωργίας και βιο-οικονοµίας.
  • Πρόσθετο επιτοκιακό όφελος σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα που ανήκουν και ελέγχονται από πρόσωπο ηλικίας µέχρι 41 ετών.
  • Για επενδυτική χρηµατοδότηση ο συνολικός προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.
  • Διάρκεια χρηµατοδότησης: Πάνω από 2 χρόνια.
  • Το πρόγραµµα μπορεί να καλύψει κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία µέχρι το ποσό των 12,5 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό θα ταιριάξει ιδιαίτερα με το Μέτρο 4.1.2 που θα επιδοτεί τις αρδευτικές επενδύσεις αγροτών με σκοπό να δράσει υποστηρικτικά καλύπτοντας την ίδια συμμετοχή των ενδιαφερόμενων.

Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα στους αγρότες να συνδυάσουν τα κεφάλαια από το πακέτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα διαθέσιμα χρήματα από τα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης, ώστε να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς στην εκμηχάνιση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, βελτιώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει επίσης την υλοποίηση πρότζεκτ που αφορούν στην κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων για τον συμψηφισμό ενέργειας (net metering).

Το παραπάνω δανειακό εργαλείο θα βγει στον «αέρα» επιπροσθέτως του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης που αντλεί κονδύλια μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο επίσης αναμένεται να ανοίξει για αιτήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Το Ταμείο αυτό θα θέσει σε εφαρμογή δανειοδοτήσεις που σχετίζονται τόσο με τα επενδυτικά προγράμματα τα οποία τρέχουν στον αγροτικό τομέα (Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση κ.α.) όσο και με χορηγήσεις κεφαλαίων κίνησης μέχρι 200.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Προηγούμενο Άρθρο

Καταγγελία φορέων προς πάσα κατεύθυνση – Οργή και αγανάκτηση για το ξενοδοχείο αναφοράς Covid-19

Επόμενο Άρθρο

Δώδεκα Υπόγειοι Κάδοι στον Δήμο Ζηρό

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...