Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 1:13

Ειδικό συνεργάτη Δικηγόρο αναζητά ο Δήμος Πάργας

Στην αναζήτηση ειδικού συνεργάτη στα νομικά αναζητά ο Δήμος Πάργας σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σήμερα 15/10/2020.

Ο ειδικός συνεργάτης θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε Νομικής φύσεως θέματα, θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) επί θεμάτων νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική/ές εφημερίδα/ες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πάργας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε όλη την ανακοίνωση ΕΔΩ

Προηγούμενο Άρθρο

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Επόμενο Άρθρο

Ευχαριστήριο μήνυμα για το Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...