Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, 16:39

Δυο συνεδριάσεις τη Δευτέρα για το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα την « Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ώρα 6μ.μ στην Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών. Αμέσως μετά στον ίδιο χώρο στις 7μ.μ θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Οι συνεδριάσεις θα μεταδοθούν απευθείας από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας.
Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι:
1. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE)», σύμφωνα με την αριθμ. 513/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εκμίσθωση του υπ ́ αριθμ. -2- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
3. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείο) στην κοινότητα
Κοτσανόπουλου , Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
4. Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση , παράταση μίσθωσης και μείωση μισθώματος , δημοτικού ακινήτου (καφενείο) στο Μεγαδέντρο, Κοινότητας Μυρσίνης, Δημ.Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
5. Εξέταση της αριθμ. 39/2020 (ΑΔΑ:6ΗΦΔΩΞΧ-ΛΔ2) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα: «Γνωμοδότηση για εργασίες συντήρησης στο αλιευτικό Λυγιάς και κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Λυγιάς».
6. Εξέταση της αριθμ. 43/2020 (ΑΔΑ:6Ζ0ΧΩΞΧ-ΓΔΗ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:«Γνωμοδότηση για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου που θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους στην περιοχή του Αγ. Βαρνάβα
Τ.Κ. Λούρου».
7. Έγκριση της Τροποποίησης του Τελικού παραδοτέου της μελέτης με τίτλο:«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΒΔΕ) ».
8. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021.
9. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2020.
11. Έγκριση Γ’ τριμήνου ( περίοδος 1/7/2020 έως 30/09/2020 ) που αφορά τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2020.
12. Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής, διδάκτρων, εξέταστρων και λοιπών δικαιωμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ».
13. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης Πράξης του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Δήμου Πρέβεζας.
14. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από την επιχορήγηση του
Προγράμματος ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ‘’ σύμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ. 64403/5-10-2020(ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) και 68484/16-10-2020 (ΑΔΑ 92 Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέας και ένταξη-συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
15. Aποδοχή πίστωσης από το “Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Περιόδου 2020-2021 της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
16. Επικαιροποίηση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας και Kαταβολής ετήσιων συνδρομών ετών 2019 και 2020 στο Ελληνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας.
17. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022.
18. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων έτους 2020-2021».
19. Έγκριση εγγραφής παιδιών στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πρέβεζας.
Προηγούμενο Άρθρο

Ολοκληρώνεται το έργο αντικατάστασης του υφιστάμενου αγωγού της ΔΕΥΑ Πρέβεζας

Επόμενο Άρθρο

Παραχωρούνται οι αθλητικοί χώροι στα σωματεία – Δείτε ποια

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...