Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, 17:17

ΔΟΥ Πρέβεζας: Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου για την στέγασή της

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας την 01/12/21 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλεως της Πρέβεζας, να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 1.847 τ.μ. κ.α. όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 65Σ7Η-79Γ.  Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα (12) έτη και το ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (11.543,75 €).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682 023329, email: ky-prevezas@gspp.gr

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

Κύρλας Παντελεήμων

Προηγούμενο Άρθρο

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (29/11/2021-05/12/2021)

Επόμενο Άρθρο

Κέντρο Υγεία Πρέβεζας: Αλλαγές παροχών από 1η Δεκεμβρίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...