Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024, 21:40

Δημοπρατείται το Κάστρο του Αγ. Γεωργίου από τον Στρατό για 30 χρόνια

Μία είδηση που πέφτει σαν βόμβα στην πόλη της Πρέβεζας, είναι αυτή που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια σήμερα και έχει να κάνει με το πρώην στρατόπεδο Τχη Ιωάννη Αθανασιάση (Φρούριο Αγ. Γεωργίου).

Το Φρούριο ανήκει στο ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α), ενώ έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέο
μνημείο σύμφωνα με τη Β1/Φ.33/61766/1665/25 Οκτ 80 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ Β’ 1195 /25 Νοε 80).

Η δημοπρασία αναφέρει όλα τα στοιχεία για την εκμίσθωση του στρατοπέδου

Αντικείμενο Διαγωνισμού – Περιγραφή Μισθίου – Μίσθωμα – Διάρκεια
1. Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση του πρώην Στρατοπέδου «ΤΧΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ»(Φρούριο Αγίου Γεωργίου), στον Δήμο Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού εμβαδού γεωτεμαχίου 9.413,00 τ.μ., εντός του οποίου ευρίσκονται ένα (1) διώροφο κτήριο (ΑΜ:1397)  εμβαδού 160 τ.μ., ένα (1) ισόγειο κτήριο (ΑΜ:1391) εμβαδού 38,25 τ.μ., ένα (1)  τριώροφο κτήριο (ΑΜ:1394) εμβαδού 472,75 τ.μ., ένα (1) ισόγειο κτήριο (ΑΜ:1396) εμβαδού 162,5 τ.μ., ένα (1) ισόγειο κτήριο εμβαδού 140 τ.μ., ένα (1)  ισόγειο κτήριο εμβαδού 42,5 τ.μ., ένα (1) ισόγειο κτήριο εμβαδού 13,5 τ.μ., και ένα (1) ισόγειο κτήριο εμβαδού 30,25 τ.μ., ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας», καλουμένου εφ’  εξής χάριν συντομίας «Τ.ΕΘ.Α.».
2. Το φρούριο Αγίου Γεωργίου έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέο  μνημείο σύμφωνα με τη Β1/Φ.33/61766/1665/25 Οκτ 80 Απόφαση του  Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ Β’ 1195 /25 Νοε 80).
3. Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το  ποσό των 20.040,00€ ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 1.670,00€ μηνιαίως) και  ποσοστό της πενταετούς αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της  μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου  μηνιαίου μισθώματος. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι  κατώτερη του 5% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος ανά πενταετία.
4. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την  ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, με δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη, με διατήρηση των όρων αυτής. Πέραν του ανωτέρω χρόνου σιωπηρά  αναμίσθωση δε χωρεί.
5. Λόγω των ουσιωδών αναγκαίων δαπανών που θα απαιτηθούν, συμφωνείται ότι ο Μισθωτής δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει μίσθωμα για το  πρώτο (1ο ) έτος της μίσθωσης. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν αναστέλλεται η  αναπροσαρμογή του μισθώματος.
6. Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για επαγγελματική/εμπορική  χρήση.

Δείτε εδώ την δημοπρασία

Προηγούμενο Άρθρο

Σχολεία: Στις 10 Μαΐου ανοίγουν Δημοτικά και Γυμνάσια

Επόμενο Άρθρο

Επιστρέφει το Alila με take away στις 23 Απριλίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...