Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 6:39

Δήμος Πρέβεζας: Καμιά αύξηση στα δημοτικά τέλη του Νεκροταφείου για το 2022

Με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας, αποφάσισε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, να μην γίνει καμιά αύξηση στα δημοτικά τέλη του Νεκροταφείου για το έτος 2022.

«..Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον, υπό αναμόρφωση, Κανονισμό Κοιμητηρίου Πρέβεζας και σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 66/Α/2017 Έκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης , στην οποία αναφέρεται ότι ο Δήμος Πρέβεζας πρέπει να ρυθμίσει ομοιόμορφα τη λειτουργία του συνόλου των κοιμητηρίων της διοικητικής του περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τυπολογικές διαφορές μεταξύ των κεντρικών κοιμητηρίων με τα κοιμητήρια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αυτού, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι η ύπαρξη συντελεστών διαφορετικού χρηματικού ύψους εισάγει διάκριση μεταξύ πολιτών που διαβιούν σε καθεστώς ισονομίας και επομένως αντίκειται στο Σύνταγμα (Σύνταγμα Ελλάδας, Μέρος Β’ , αρθ. 4)…”

Με την παραπάνω πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προτάθηκαν τα εξής για τα τέλη του Νεκροταφείου το 2022.

  • Στις ταφές εντός οικογενειακών τάφων θα χρεώνεται μόνο δικαίωμα ανόρυξης τάφου (79€) . –
  • Στις ταφές στην επέκταση του κοιμητηρίου (νέες θέσεις) θα χρεώνεται Δικαίωμα χρήσης και Δικαίωμα ανόρυξης (198 €).
Προηγούμενο Άρθρο

Δήμος Πρέβεζας: Αυξάνεται το παράβολο των πολιτικών γάμων για το 2022

Επόμενο Άρθρο

Σ.Κ Νικόπολη: 4X4 για την ομάδα της Πρέβεζας – Αήττητοι στην πρώτη θέση

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...