Απολογισμός πεπραγμένων του 2020 για τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πρέβεζας Στράτο Ιωάννου

Ο απολογισμός πεπραγμένων του αντιπεριφερειάρχη κου Στράτου Ιωάννου για το έτος 2020 σε όλους τους τομείς πλην του τουρισμού έχει ως εξής:

Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. Προετοιμασία μελετών και φακέλου για ένταξη του ΤΟΕΒ Μπόιδα- Μαυρή και του ΤΟΕΒ Αχέροντα στο ΜΕΤΡΟ 4.3.1.του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας με  προϋπολογισμό  199.000  ευρώ και 1743.327 αντίστοιχα.
 2. Πιστοποίηση αλιευμάτων: «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου»
 3. Ευρεία ενημέρωση των ιχθυοκαλλιεργητών, οστρακοκαλλιεργητών, αλιέων και Αλιευτικών συνεταιρισμών για προγράμματα χρηματοδότησης
 4. Στήριξη των αγροτών μέσω τοπικών δράσεων Ενίσχυσης Τουρισμού Περιβάλλοντος και Πρωτογενούς τομέα
 5. Αναδασμός της Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρέμματα
 6. 111 σχέδια βελτίωσης
 7. Αδειοδοτήσεις σε κτηνοτρόφους
 8. Επέκταση αγροτικών δικτύων άρδευσης
 9. Εξηλεκτρισμός γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 10. Συνεχής επαφή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας – Επαναλαμβανόμενες συσκέψεις
 11. Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων
 12. Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων και αποστραγγιστικών τάφρων
 13. Ενημερώσεις αγροτών για αγροπεριβαλλοντικά θέματα
 14. Ενημερώσεις αγροτών για τις νέες δράσεις γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων
 15. Τακτικές δειγματοληψίες Αρδευτικών Υδάτων
 16. Εφαρμογή Προγράμματος Δακοκτονίας 2020
 17. Έλεγχοι Επιχειρήσεων Ζωοτροφών
 18. Έλεγχοι γεωργικών φαρμάκων

Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 1. Ενέργειες για τη νομιμοποίηση όλων των αλιευτικών καταφυγίων Π.Ε. Πρέβεζας και μελέτες εκσυγχρονισμού τους για ένταξη τους στο ΕΣΠΑ

Συγκεκριμένα αφορά τα αλιευτικά καταφύγια Βάλτου, Κερέτζας, Λυγιάς και Μύτικα.

Για το αλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα

Υλοποιήθηκαν από την ΠΕ Πρέβεζας και εγκρίθηκαν από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όλες οι μελέτες για το έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας». Εντάξαμε το έργο στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ITALY 2014 – 2020” με προϋπολογισμό 2.887.000,00 €. Ξεκινάει η διαδικασία δημοπράτησης του.

Για το αλιευτικό καταφύγιο του Βάλτου

 • έχει προχωρήσει η διαδικασία νομιμοποίησης και θα περατωθεί μαζί με την έγκριση της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού του καταφυγίου,
 • έχει συνταχθεί ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) και έχει αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία έχει γνωμοδοτήσει και το έχει αποστείλει στην ΕΣΑΛ για περεταίρω γνωμοδότηση. Η ΕΣΑΛ με την με αριθμό 68/04/31-05-2017 απόφαση ανέβαλε την λήψη σχετικής απόφασης προκειμένου:
  • να γίνει αυτοψία και υποβρύχιος αρχαιολογικός έλεγχος από την αρμόδια Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων και να διατυπωθεί γνώμη,
  • να εξεταστεί η οδική σύνδεση του λιμενίσκου,
  • να εκπονηθεί ακτομηχανική μελέτη και
  • να ζητηθούν απόψεις από την Διεύθυνση Βιοποικιλότητας

Τα ως άνω πραγματοποιήθηκαν και έχει αποσταλεί ο φάκελος για 2η έγκριση από την ΕΣΑΛ. Μετά από συνεννόηση με το Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας το αμέσως επόμενο διάστημα θα συζητηθεί στην ΕΣΑΛ.

Για το αλιευτικό καταφύγιο της Λυγιάς

Έχει συνταχθεί το τεύχος χωροθέτησης και αναμένεται έγκριση από το Υπουργείο Τουρισμού

         Για τα αλιευτικά Κερέτζας, Αμμουδιάς και Καστροσυκιάς

Έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί οι φάκελοι για την νομιμοποίηση τους και ετοιμάζονται οι σχετικές μελέτες προκειμένου να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν.

 1. Καταδυτικό Πάρκο Πάργας

Υποβλήθηκε φάκελος για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην Πάργα στη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου πληρότητας.

 1. Κατασκευή πλήρους δικτύου αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στα παράλια της ΠΕ Πρέβεζας

Υπό κατασκευή.

 1. Υποβολή πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης έργων για την ΠΕ Πρέβεζας προϋπολογισμού 294.000.000€ και συγκεκριμένα:
  1. Βελτίωση της Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας –Πρέβεζας, τμήμα διασταύρωσης Πάργας έως Μεσσοπόταμος
  2. Βελτίωση Οδού από Γέφυρα Μπακόλα-Αυχένα Νταλαμάνι
 • Νέα οδική πρόσβαση προς Κρυοπηγή Πρέβεζας
 1. Βελτίωση 5ης επαρχιακής οδού από διασταύρωση Πάργας μέχρι Αγιά
 2. Σύνδεση Ιόνιας Οδού με ΕΟ Πρέβεζας – Ιωαννίνων από Καμπή εως Γέφυρα Καλογήρου (Παράκαμψη Φιλιππιάδας
 3. Βελτίωση οδού από κόμβο Παραμυθιάς επί της Εγνατία οδού μέχρι το Μεσσοπόταμο για τη σύνδεση της Εγνατίας με την περιοχή του Φαναρίου
 • Κατασκευή Διοικητηρίου Πρέβεζας και χώρου πολιτισμού στο Κάστρο του Αγ. Ανδρέα (πρώην στρατόπεδο Δούκα).
 • Βελτίωση οδικού άξονα από Πρέβεζα μέχρι Μεσσοπόταμο
 1. Κατασκευή Περιφερειακής Οδού Πάργας
 2. Κατασκευή οδικού άξονα Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα (εως κόμβο Φραξύλα επί της ΕΟ Πρέβεζας Ηγουμενίτσας
 3. Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων.
 • Βελτίωση – αποκατάσταση οδού παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον Κόμβο καμπής
 • Αλιευτικό Καταφύγιο εκβολές Αχέροντα – Αμμουδιά
 • Αλιευτικό Καταφύγιο Καστροσυκιάς
 • Αλιευτικό Καταφύγιο Κερέτζας – Όρμου Οδυσσέα
 • Αλιευτικό Καταφύγιο Λυγιάς
 • Αλιευτικό Καταφύγιο βάλτου
 1. Μελέτη οδικού άξονα Πρέβεζας – Γέφυρα Καλογήρου Καμπή

Η μελέτη είναι σε εξέλιξη. Παρόλο που το έργο δεν είναι στην αρμοδιότητά της Περιφέρειας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του θα διαθέσει 35.000.000€ για την υλοποίησή του.

Σύμφωνα με την ΓΔΣΥ/ οικ18114/ 27-08-2018 απόφαση του κου Σπίρτζη ανατέθηκε η αρμοδιότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης από το Υπουργείο, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών με την Περιφέρεια Ηπείρου. Στις 4 Ιουλίου 2019 ο αρμόδιος υπάλληλος του Υπ. Υποδομών έστειλε έγγραφο στην Περιφέρεια στο οποίο  ανέφερε πως η μελέτη δεν είναι έτοιμη και χρειάζεται ακόμη 1 χρόνο για να εκπονηθεί η υδρολογική μελέτη. Σε συνέχεια συνάντησης του Περιφερειάρχη κου Καχριμάνη και του Αντιπεριφερειάρχη κου Ιωάννου με τον Υπουργό Υποδομών, ο Υπουργός είδε θετικά τη συνέχιση του έργου και αναμένεται συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και τον Υπουργό για να δρομολογηθεί. Προτάθηκε για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

 1. Δρόμος από Πάργα έως Μεσσοπόταμο και κόμβος Λούτσας

Το έργο είναι ώριμο, είναι έτοιμη η μελέτη και γίνονται ενέργειες για ένταξη της κατασκευής του. Έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις για την εύρεση χρηματοδότησης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και πολλά υπομνήματα αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ενταχθεί. Προτάθηκε για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης.

 1. Οδικός άξονας Γέφυρα Μπακόλα – Αυχένας Νταλαμάνι

Πρόκειται για νέα χάραξη επαρχιακού δικτύου η οποία μαζί με την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Αχέροντα στη θέση Μπακόλα ουσιαστικά θα ενώνει το οδικό δίκτυο του νομού Ιωαννίνων με το Νομό Πρέβεζας. Είναι 3,5km μήκος με γεωμετρικά στοιχεία επαρχιακής οδού Α. Γίνεται επικαιροποίηση της μελέτης. Προτάθηκε για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

 1. Βελτίωση 5ης επαρχιακής οδού από διασταύρωση Πάργας μέχρι Αγιά

Το έργο αφορά σε βελτιώσεις στην ασφάλεια, στα γεωμετρικά στοιχεία, στο οδόστρωμα και στη σήμανση της 5ης επαρχιακής οδού από τη διασταύρωση της Πάργας μέχρι την Αγιά. Υπάρχει μελέτη και εκκρεμεί χρηματοδότηση για δημοπράτηση του. Προτάθηκε για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

 1. Περιφερειακή Οδός Πάργας – Ανθούσας (Παράκαμψη Πάργας)

Το έργο είναι ώριμο για υλοποίηση. Εκκρεμεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις για την εύρεση χρηματοδότησης, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ενταχθεί.

 1. Κατασκευή Άκτιο – Αμβρακία

Το έργο υλοποιείται

 1. Νέα είσοδος της πόλης της Πρέβεζας

Έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες και υπάρχει έγκριση από το ΚΑΣ. Έχει σταλεί στη διαχειριστική αρχή και στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έγκριση. Εντός του 2020 το έργο θα δημοπρατηθεί.

 • Μελέτες οριοθετήσεων ρεμάτων*
 1. Μελέτες γεωτεχνικές*
 • Μελέτες οδοποιίας*
 1. Μεγάλος αριθμός Αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων*
 • Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων*
 1. Αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις κατά τις χειμερινές περιόδους.**
 2. Διανοίξεις δρόμων για την οδική σύνδεση μεταξύ αγροτικών περιοχών*
 3. Συντηρήσεις – Τεχνικά Έργα σε Δημοτικά Διαμερίσματα της Π.Ε.
  Πρέβεζας*
 4. Ασφαλτοστρώσεις – Κατασκευή Τεχνικών και συντηρήσεις Τεχνικών σε οδικά τμήματα της Π.Ε Πρέβεζας *
 • Συντήρηση και χαλικόστρωση αγροτικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. **
 1. Συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεις διαγραμμίσεις επαρχιακού και εθνικού δικτύου* 
 2. Αποκαταστάσεις ζημιών επαρχιακών οδών από κατολισθήσεις*
 3. Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων, ρεμάτων, τάφρων και χαντακιών σε κατοικημένες και μη περιοχές για την αποφυγή πλημμυρών. *
 4. Αντιπλημμυρικές εργασίες στα δύο μεγάλα ποτάμια της περιοχής ποταμό Αχέροντα και ποταμό Λούρο. *
 5. Αποκατάσταση βατότητας στο Επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις κατά την διάρκεια του χειμώνα. *
 6. Διανοίξεις δρόμων για την οδική σύνδεση μεταξύ οικισμών. *
 7. Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. *

Γ. ΥΓΕΙΑ

 1. Παρέμβαση για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών υγείας

àΠραγματοποιήθηκε σειρά συσκέψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και το Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πρέβεζας.

àΠραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους Δ/ντες των Κέντρων Υγείας.

àΣυνδράμουμε οικονομικά τη λειτουργία Νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, Κέντρων Υγείας

Πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα του Νοσοκομείου (εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Νοσοκομείου και ανέγερση Νέου) και των Κέντρων Υγείας.

 1. Υγειονομικοί Έλεγχοι στα σχολεία

Πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τα κυλικεία των σχολείων, όπου ελέγχεται η  τήρηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας και επίσης γίνεται ενημέρωση των υπευθύνων για την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, έγιναν έλεγχοι στην ύδρευση, με την πραγματοποίηση δειγματοληψιών για τον έλεγχο του πόσιμου νερού, έλεγχοι των αποχετεύσεων, των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και των κοινόχρηστων σχολικών χώρων.

 1. Εκπόνηση – Διαχείριση Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών

Ενέργειες οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού, παροχή στοιχείων και διαρκής αξιολόγηση από/ σε ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείο υγείας, παρακολούθηση διεθνών και εθνικών επιστημονικών δεδομένων , επιδημιολογικών, εντομολογικών κ.τ.ο.

 1. Υγειονομική διερεύνηση – παρακολούθηση συνθηκών υγιεινής στον καταυλισμό φιλοξενίας προσφύγων- σύνταξη εκθέσεων – λήψη μέτρων

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας» προϋπολογισμού 437.569,58€

Πρόκειται για έργο διευθέτησης ρέματος στην περιοχή «Βάλτος» Πάργας, από τις εκβολές σε μήκος περίπου 1.250μ. με κατασκευές τεχνικών έργων (διαβάσεων) επικοινωνίας των δύο πλευρών εκατέρωθεν του ρέματος, διευθετήσεις με σαρζανέτ κυρίως και κατασκευή τμήματος οδού προς αλιευτικό καταφύγιο και για καθαρισμό του ρέματος.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα διευθετηθούν μόνιμα σοβαρά προβλήματα όπως αυτό της υπερχείλισης του ρέματος Τούση και των επιπτώσεων που προκαλεί σε κάθε χειμερινή περίοδο.

Το έργο είναι έτοιμο για δημοπράτηση.

 1. Οριοθετήσεις και συστηματικοί καθαρισμοί ρεμάτων

Πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις ανθρώπινων παρεμβάσεων, (πχ από ρίψεις μπαζών) και έγιναν τακτικοί έλεγχοι για αποτροπή περιβαλλοντικών παραβάσεων.

 1. «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό»

Συνεχίσθηκε η εκτέλεση του προγράμματος «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου με 49 δειγματοληψίες νερού. Υπογράφτηκε και νέα σύμβαση για την παρακολούθηση, για την περίοδο 2020-2021.

 1. Ενεργοποίηση φορέων, συλλόγων, με δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως καθαρισμός παραλιών, συλλογή απορριμμάτων, κα.
 2. Συνεχείς έλεγχοι σε επιχειρήσεις για την τήρηση της νομιμότητας και διαπίστωση τυχόν περιβαλλοντικών παραβάσεων (σφαγεία, ελαιοτριβεία, κτηνοτροφικές μονάδες, ξενοδοχεία, κ.α.).
 3. Συνεχείς έλεγχοι για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αλλά και δειγματοληψίες για την καθαρότητα των θαλασσίων υδάτων και του πόσιμου νερού.
 4. Διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων: Συσκέψεις με ελαιοτριβείς, πρόσκληση ειδικών για την υπόδειξη νέων μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων.
 5. Κατασκευή πλήρους δικτύου αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών σε όλα τα παράλια της ΠΕ Πρέβεζας

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Υλοποίηση του καινοτόμου πιλοτικού έργου «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία
  Θέατρα της Ηπείρου»

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, προχωράει πολύ δυναμικά και το μεγαλύτερο μέρος των έργων έχει ξεκινήσει και υλοποιείται.

Να θυμίσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 39.000.000 ευρώ και συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την πρόταση για παρεμβάσεις στα Μνημεία προβλέπεται ποσό 16, 2 εκ. ευρώ, για βασικές υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, χώρους στάθμευσης, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδοποιία –μεταξύ των οποίων και η κατασκευή δρόμου παράκαμψης της Νικόπολης- κ.α.) ποσό 19 εκ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού σε άλλες δράσεις και προωθητικές ενέργειες

 1. Ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενιαιοποίησης του αρχαιολογικού πάρκου: Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη του δρόμου «Είσοδος Πρέβεζας με παράκαμψη της Αρχαίας Νικόπολης στα όρια της Βιομηχανικής ζώνης» και έχει καθυστερήσει λόγω μη λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας.
 2. Αναστηλώσεις βυζαντινών ναών και μονών

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην περιοχή του μυθικού Αχέροντα

Υλοποιήθηκε Στρατηγικό Σχέδιο για την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην περιοχή του μυθικού Αχέροντα.

Μια ακόμη Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την Ήπειρο (ΟΧΕ) που συνδυάζει την ανάδειξη και προστασία φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη και προστασία πολιτιστικού αποθέματος, τη στήριξη της παραγωγής τοπικών προϊόντων και σύνδεσή τους με την τουριστική δραστηριότητα, την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, την καινοτομία & τεχνολογία, καθώς μόνο μέσα από μια ολιστική αντιμετώπιση για την περιοχή θα μπορέσουμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη για τον τόπο.

Στα πλαίσια  του  εν λόγω προγράμματος πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας με τους επιχειρηματίες τουρισμού της περιοχής και στη συνέχεια συμμετοχή στην οριστικοποίηση του Καταστατικού Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Σύμφωνο Ποιότητας Επιχειρηματιών Τουρισμού Αχέροντα».

 1. Σχεδιασμός – παρακολούθηση-εφαρμογή όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Π. Ε. Πρέβεζας αλλά και εκείνων που  χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους

Κατά τη διάρκεια του 2020 έγινε προγραμματισμός, σχεδιασμός καθώς και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο) και τα οποία εντάχθηκαν σε διάφορα  προγράμματα ( Κ.Α.Π., Πρόγραμμα από τα έσοδα των Τελών Μεταβίβασης Αυτοκινήτων, Σ.Α.Ε.Π. 030, Σ.Α.Ε,Π. 530 κ.λπ.). Παράλληλα υπήρχε και υφίσταται συνεχής συνεργασία τόσο με τους εμπλεκόμενους φορείς, όσον και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου πάνω σε θέματα κατάρτισης και τροποποίησης των προγραμμάτων αλλά και της πορείας υλοποίησης των έργων γενικότερα.

 1. Προγράμματα απασχόλησης για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας.

Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται Προγράμματα Κοινωφελούς Απασχόλησης, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, ΚΕΚ, κ.α.)

Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

 1. Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 2. Στήριξη των άπορων οικογενειών του Νομού Πρέβεζας σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση, το 2014, του διετούς, μεγαλύτερου (αναλογικά) προγράμματος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά το οποίο χορηγούνταν βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και προσωπικής υγιεινής επί μηνιαίας βάσεως σε οικογένειες του Νομού Πρέβεζας επετεύχθη καινούρια συμφωνία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφορά Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Η συγκεκριμένη στήριξη, η οποία συνεχίζεται και το 2021 αφορά 116 πολύτεκνες και μονογονεικές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και ειδικές περιπτώσεις όπως οικογένειες με τέκνα με αναπηρία ή οικογένειες με ανήλικο τέκνο και περιστατικά σοβαρής ασθένειας.

 1. Αξιοποίηση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους

Αξιοποιούμε το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (Τ.Ε.Β.Α.) και συνεισφέρουμε στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνική  ενσωμάτωση 3.000 περίπου απόρων οικογενειών του Ν. Πρέβεζας που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μέσω διανομής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

 1. Διευκόλυνση και καθημερινή επίλυση προβλημάτων πολιτών
 2. Στήριξη του εθελοντισμού στην Π.Ε. Πρέβεζας και ενεργοποίηση των εθελοντικών φορέων και οργανώσεων.
 3. Στέγαση της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων και παροχή εξοπλισμού
 4. Στέγαση δυο Συλλόγων ΑΜΕΑ που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε Πρέβεζας

Η. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Συναντήσεις και συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, το Σωματείο «Διάζωμα» και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων για το καινοτόμο – πιλοτικό πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».
 2. Συναντήσεις με την Υπουργό τουρισμό και υπηρεσιακούς παράγοντες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και την τουριστική προβολή της Περιφέρειας.
 3. Συναντήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού για το θέμα της πολιτιστικής διαδρομής αρχαίων θεάτρων Ηπείρου και άλλα θέματα αρμοδιότητας του.
 4. Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για τις δομές υγείας του Ν. Πρέβεζας και άλλα θέματα αρμοδιότητάς του.
 5. Συσκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πρέβεζας
 6. Συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου για την Πολιτική Προστασία στην Π.Ε. Πρέβεζας με θέμα την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για τα πλημμυρικά φαινόμενα και την πρόληψη και αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών.
 7. Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα αρμοδιότητάς του.
 8. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για θέματα που απασχολούν την περιοχή και αφορούν οδικά έργα.
 9. Συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας
 10. Συναντήσεις με τον Υπουργό και το Γ.Γ Ναυτιλίας για τα αλιευτικά καταφύγια του Ν. Πρέβεζας και άλλα θέματα αρμοδιότητας του.
 11. Συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα αρμοδιότητάς του.
 12. Συναντήσεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης για θέματα αρμοδιότητάς του.
 13. Συναντήσεις με τη Διαχειριστική Αρχή για θέματα έργων του ΕΣΠΑ.
 14. Υποστήριξη των Δήμων για την έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή φακέλων για τη χορήγηση Γαλάζιων Σημαιών στην παραλιακή ζώνη του νομού Πρέβεζας για το 2020.
 15. Συσκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση των δομών υγείας στο Ν. Πρέβεζας

Θ. ΑΛΛΑ

 1. Παρακολούθηση της πορείας όλων των μελετών, έργων και Προγραμμάτων που υλοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας.
 2. Διαρκής έλεγχος για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, όσο και για την εμπρόθεσμη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων
 3. Προσωπικές επαφές με τους πολίτες της ΠΕ Πρέβεζας, αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και διευκόλυνση τους στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

* Ειδικότερα παραπέμπουμε στην Απολογιστική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Προηγούμενο Άρθρο

4η τακτική συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στις 21 Απριλίου

Επόμενο Άρθρο

Ο τουρισμός στην Ήπειρο – Πεπραγμένα και Απολογισμός για το 2020