Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024, 9:42

Αναπτυξιακός: Ποιες τουριστικές δραστηριότητες μπορούν να επιδοτηθούν

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει για το  καθεστώς  του Αναπτυξιακού Νόμου που αφορά τον τομέα του τουρισμού «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων», με  χορήγηση ενισχύσεων που φθάνει έως και 75% σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 3 αστέρων.
 • Επέκταση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων 4 αστέρων μετά από διακοπή λειτουργίας για δύο τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Ίδρυση, επέκταση ή και εκσυγχρονισμός camping που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
 • Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκταση ή και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκταση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 αστέρων.
 •  Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον: φέρουν διακριτικό τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας»
 • υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μία από τις ακόλουθες περιοχές: ορεινές περιοχές ή σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 30 χλμ. από τα σύνορα ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.
 • κατατάσσονται σε κατηγορίες 5 κλειδιών και διατηρούν τουλάχιστον 20 ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Είδη ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης leasing και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, πλην της επιχορήγησης.

Ποσά ενίσχυσης

 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:
 • τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση των ενισχύσεων για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης
 • τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η προμήθεια νέου και λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα, εξοπλισμός κουζίνας για ξενοδοχείο κ.ά.), η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της λειτουργίας της μονάδας, η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας), η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, η μισθοδοσία νέου προσωπικού.

Οι μη περιφερειακές δαπάνες αφορούν Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ, Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, και συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους πραγματοποιείται επί τη βάσει:

α. εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,

β. εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου.

Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται επί τη βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα.

Σημαντικά σημεία της προκήρυξης

α. Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται με ίδια κεφάλαια ή και με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

β. Στην ίδια Δημοτική Ενότητα υπάγεται μόνο ένα επενδυτικό σχέδιο ανά φορέα συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του.

γ. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων του ν. 4887/2022 τα επενδυτικά σχέδια στο τομέα του Τουρισμού και για τα επόμενα δύο χρόνια, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, ο Δήμος Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

δ. η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50  βαθμούς.

Συνδυασμός με δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης

Μία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης παράλληλα με την ένταξή της στον Αναπτυξιακό Νόμο για το ίδιο έργο.

Με τον τρόπο αυτό οι επενδυτές μπορούν να λάβουν τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων αλλά και να διευκολύνουν την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς πέρα από την επιδότηση εξασφαλίζουν και χαμηλότοκη χρηματοδότηση.


Ακολουθήστε το onprevezanews.gr στο Facebook και στο Instagram

Διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο Google News


 

Προηγούμενο Άρθρο

Ι. Ν. Αγ. Βασιλείου: Ευλογημένο Επταήμερο (4 Σεπ- 10 Σεπ. 2022)

Επόμενο Άρθρο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εκδηλώσεις «Κερνάμε Ήπειρο»

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...