Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 3:53

Ανάκληση αποφάσεων που αφορούν απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στην Π.Ε. Πρέβεζας

Ενημερώνουμε το κοινό ότι έχει υπογραφεί, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, απόφαση ανάκλησης των οικ. 8927/13-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΖΔ7Λ9-ΝΧΒ) και οικ. 9204/21-11-2023 (ΑΔΑ: 95ΝΚ7Λ9-ΨΩ6 ) αποφάσεων που αφορούν απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Κατόπιν του ελέγχου της αιτήσεως θεραπείας και των τυχόν περαιτέρω ενεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4070/2012 όπως ισχύει, θα εκδοθεί νέα Απόφαση καθορισμού μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά Διοικητική Μονάδα – έδρα Ε.Δ.Χ. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4070/2012 όπως ισχύει και νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση τυχόν νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στην Π.Ε. Πρέβεζας  ή τυχόν μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο ν. 4070/2012 όπως ισχύει.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από την κοινοποίησή της, στους κατά νόμο αρμόδιους φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, Δικαστικοί Φορείς) εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Άρθρο

Συνελήφθη ημεδαπός στα Ιωάννινα για παράνομη κατοχή κροτίδων

Επόμενο Άρθρο

Μαγευτικά Χριστούγεννα στο ζαχαροπλαστείο Praline Pastry στην Πρέβεζα (video)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...