Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023, 2:51

Αιτήσεις στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πρέβεζας για ένταξη στη Δομή

Αιτήσεις δέχεται το κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πρέβεζας και καλεί όσους επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά. Το κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πρέβεζας να θυμίσουμε στεγάζεται εντός του ΚΑΠΗ, στην οδό Παρθεναγωγείου 15.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του δικαιούχου στη δομή είναι :
Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικής δήλωσης και Ε9.
6. Πρόσφατο αντίγραφο ΕΝΦΙΑ (αν υπάρχει)
7. Ιατρική Συνταγή (απαραίτητη για την χορήγηση φαρμάκου)
Β)Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
1.Kάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο .
2.Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας των αιτούντων.
3.Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες των αιτούντων.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

Πηγή: Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας

Προηγούμενο Άρθρο

24 ώρες στην Πρέβεζα με τον φακό του Γιώργου Ζαρζώνη

Επόμενο Άρθρο

Με αντικείμενο τον προγραμματισμό εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 συνεδρίασε η επιτροπή “Πρέβεζα 2021”

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...