Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, 5:29

Αίτηση του Δημήτρη Παππά προς τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας

Κύριε Πρόεδρε,

Την 27/12/2022 και με αριθ.πρωτ. 4693  και αρθ.20/2022 καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν την επομένη της προσκλήσεως ήτοι την 28/12/2022 και ώρα 12:00 εκ περιφοράς συνεδρίαση για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση Μελέτης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και έγκριση Υποβολής πρότασης της ΔΕΥΑΠ στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ»

Θέμα 2ο: ‘Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Σύνδεση ακινήτων υψηλής ζώνης Καμαρίνας»

Το 1ο θέμα ήταν αδύνατον να μελετηθεί σε χρονικό διάστημα λιγότερο της μιας ημέρας και χωρίς την  δυνατότητα συζήτησης και διευκρινήσεων.

Εκ των υστέρων αφού έστειλα εκπρόθεσμη απάντηση στις 12:57 αντί 12:00, μελετώντας εν τάχει, διαπίστωσα  ότι:

Α) Δεν τηρούνται στην διακήρυξη οι όροι του υγιούς ανταγωνισμού. Πληροφορήθηκα ότι την μελέτη  την εκπόνησε εταιρία εκτός ΔΕΥΑ, που θα συμμετείχε στον διαγωνισμό και που έχει ήδη σχέση  εργασίας με την ΔΕΥΑΠ.

Θεωρώ αναγκαιότατο να γίνει το έργο, αλλά να επανεξεταστούν οι όροι της διακήρυξης.

Ως εκ τούτου ανακαλώ το e-mail που απέστειλα εκπρόθεσμα και ψηφίζω αρνητικά.

Με τιμή,

Δημήτρης Παππάς

Μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

 

Προηγούμενο Άρθρο

Έγκριση Περιβαλλοντικών ορών και πρόταση13.325.000€ για τον Βιολογικό Καναλακίου

Επόμενο Άρθρο

Ζητείται προσωπικό για Ελληνικό εστιατόριο στην Γερμανία

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...