Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, 1:45

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων: Ορισμός Εκπροσώπων στις Δημοτικές Επιτροπές

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε  συνέλευση των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Πρέβεζας, για την Ίδρυση του Δευτεροβάθμιου Σωματείου  «Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας  Δήμου Πρέβεζας ». Οι Σύλλογοι ακολούθησαν τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες κι εξέλεξαν Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Η Ένωση είναι νομικά κατοχυρωμένη από το Νόμο 1566/85 όπως αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 2621/1998, δεν υποκαθιστά τη λειτουργία και δεν επηρεάζει την αυτονομία των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, έχοντας ρόλο επικουρικό, συμβουλευτικό και συντονιστικό.

Ως απόρροια των παραπάνω και με βάση την απόφαση με αριθ.πρακτ.2/9-6-2020 της Διοικούσας Επιτροπής σας ενημερώνουμε ότι εκπρόσωποί μας στις επιτροπές του Δήμου είναι:

α. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Μήτσης Χρήστος

Μυριούνη Αναστασία (Αναπληρωματικό Μέλος)

β. Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Φλούδα Βασιλική

Κούκια Χριστίνα(Αναπληρωματικό Μέλος)

γ. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Βέλλιος Λάμπρος

Βενετικίδης Θεόδωρος (Αναπληρωματικό Μέλος)

δ. Σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης

Βενετικίδης Θεόδωρος

Ευθυμίου Σπυρίδων (Αναπληρωματικό Μέλος)

ε. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης

Μάστορας Γεώργιος

Βέλλιος Λάμπρος (Αναπληρωματικό μέλος)

Σας επισυνάπτουμε:

1.Καταστατικό

2.Πρακτικό Ίδρυσης Σωματείου

3.Πίνακα μελών Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπή

4. Πρακτικό Συνεδρίασης ΔΣ

5.Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ της Διοικούσας Επιτροπής για τον Ορισμό Μελών στις Επιτροπές του Δήμου Πρέβεζας

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                                Η Γραμματέας

Βέλλιος Λάμπρος                                                            Κούκια Χριστίνα  

Προηγούμενο Άρθρο

Οι θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για την αντικατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου από ιδιωτικά συνεργεία

Επόμενο Άρθρο

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων: Πρόταση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...