Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, 20:55

Ένταξη 12 νέων επενδύσεων ιδιωτικών έργων του Προγράμματος CLLD/LEADER της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α Δημόσιας Δαπάνης 2.5 εκ. ευρώ στις ΠΕ Πρέβεζας και Άρτας

Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε την Απόφαση Ένταξης 12 Έργων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του προγράμματος CLLD/LEADER, στους νομούς Πρέβεζας και Άρτας, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα,  του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (ΠΑΑ 2014-2020).

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η έγκριση επιπλέον υπερδέσμευσης ύψους 529.076,27 ευρώ, που εξασφάλισε η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. συνετέλεσε ώστε να ενταχθεί  το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν και έγιναν παραδεκτές στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, συνολικού προϋπολογισμού 4.602.902,25 ευρώ και Δημοσίας Δαπάνης 2.529.076,53 ευρώ.

Μέσω των παραπάνω δράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  συντελεί στην πολυδιάστατη τοπική ανάπτυξη των νομών Πρέβεζας και Άρτας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής, στην  ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού και ευρύτερα την τόνωση της  τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που θα επιφέρουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER

Βασίλειος Ψαθάς

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας

Προηγούμενο Άρθρο

Το ΤΕΕ RoadShow βρέθηκε στην Πρέβεζα για να ενημερώσει τους πολίτες (pics-video)

Επόμενο Άρθρο

Επίσκεψη μαθητικής ομάδας του 2ου Γενικού Λυκείου Πρέβεζας στο Επιμελητήριο

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...